CMENTARZ PARAFIALNY

Regulamin cmentarza parafialnego oraz wykaz zmarłych

CMENTARZ

REGULAMIN CMENTARZA GRZEBALNEGO

(Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Smardzewicach) 

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte.

1. Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych i modlitwy za nich. Należy otaczać go szacunkiem, zachować ciszę i

uszanować jego świętość. Cmentarz jest świadectwem wiary i kultury parafian.

2. Cmentarz jest własnością Parafii pw. Św. Anny w Smardzewicach.

3. Administratorem cmentarza jest ojciec proboszcz.

4.  Prawo do grobu na 20 lat nabywa rodzina zmarłego po uiszczeniu tzw. pokładnego. Uprawnienie to można przedłużyć na następne 20 lat, wnosząc stosowną opłatę. W przypadku jej nie przedłużenia grub staje się własnością parafii i może być zlikwidowany.

5. Za budowę nagrobka należy wnieść opłatę na utrzymanie i modernizację cmentarza w wysokości ustalonej przez administratora cmentarza (10% wartości nagrobka).

6. Opieka i dbałość o stan estetyczny i wygląd grobu należy do rodziny osoby zmarłej lub opiekuna grobu. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

7. Wymiary grobów określają przepisy państwowe.

8. Grób powinien być oznakowany, posiadać w widocznym miejscu tabliczkę i imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datę zgonu.

9. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka, należy fakt ten zgłosić ojcu proboszczowi. Osoba wykonująca prace na cmentarzu musi posiadać zgodę ojca proboszcza na jej wykonanie.  Prace  powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa sanitarnego, budowlanego, BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za porządek i estetykę terenu robót i za wyrządzone przez siebie szkody. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.

Zastrzega się zastosowanie stałego lub czasowego zakazu prac na cmentarzu tym, którzy nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu.

10.  Zabrania się na terenie cmentarza

- samowolnego zajmowania miejsc grzebalnych,

- przemieszczania nagrobków,

- pozostawiania nadmiaru ziemi oraz odpadów wykonawczych,

- pozostawiania i wyrzucania śmieci na cmentarzu i jego obrzeżach

- składania śmieci i odpadów niecmentarnych,

- niszczenia urządzeń cmentarnych,

- umieszczania ławek i wykonywania betonowych podestów przy grobach,

- samowolnego sadzenia lub usuwania drzew i krzewów,

- umieszczania reklam

- wprowadzania zwierząt

- jeżdżenia pojazdami (rowerami, motorowerami, deskorolkami i innymi), chodzenia po trawnikach i grobach,

- palenia papierosów

11. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody  na cmentarzu spowodowane przez kradzieże, zdarzenia losowe, i inne z winy osób trzecich.

Osoba uprawniona do grobu, o fakcie zdewastowania grobu, winna powiadomić o zdarzeniu ojca Proboszcza i Policję.

12. Dodatkowe informacje na temat cmentarza można uzyskać u proboszcza parafii.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa o cmentarzach z 31.01.1959 roku

(Dz.U. Nr 11, pozycja 62. ze zmianami)

Tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 118, pozycja 687

zm Dz. U. 2011.144.853

 


 

 

 

Zmarli w 2021 roku.

PARAFIANIE

oraz inni zmarli z poza parafii, których pogrzeb odbył się w naszej parafii i pochowani są na cmentarzu w Smardzewicach

 

Aby zobaczyć wykaz zmarłych kliknij tutaj.

 


 

Zmarli w 2020 roku.

PARAFIANIE

oraz inni zmarli z poza parafii, których pogrzeb odbył się w naszej parafii i pochowani są na cmentarzu w Smardzewicach

 

Aby zobaczyć wykaz zmarłych kliknij tutaj.

 


 

Zmarli w 2019 roku.

PARAFIANIE

oraz inni zmarli z poza parafii, których pogrzeb odbył się w naszej parafii i pochowani są na cmentarzu w Smardzewicach

 

L.P.

Imię i nazwisko

Lat

Data śmierci

Zamieszkanie

40. † Grzegorz GŁOGOWSKI 56 24 gruania 2029 Smardzewice - parafianin
39. † Andrzej KOMAR 64 10 gvruani9a 2019 Smardzewice - parafianin
38. † Jan RYŚ 61 2 grudnia 2019 Unewel - parafianin
37. † Joanna PAJĄK 75 2 grudnia 2019 Tomaszów Mazowiecki
36. † Edward BARAN 79 2 grudnia 2019 Smardzewice - parafianin
35. † Helena DZIUBAŁTOWSKA 85 27 listopada 2019 Twarda - parafianka
34. † Antoni OSTROWSKI 74 24 listopada Smardzewice
33. † Artur MICHALAK 46 9 listopada 2019 Tomaszów Mazowiecki
32. † Marianna WOJTASZEK 96 1 listopada 2019 Smardzewice - parafianka
31. † Stanisław BEZAT 81 30 października 2019 Twarda - parafianin
30. † Marcin WOJTASZEK 36 25 października 2019 Smardzewice - parafianin
29. † Leokadia ZDULSKA 84 21 października 2019 Unewel - parafianka
28. † Michał PĘCHORZEWSKI 57 19 października 2019 Smardzewice - parafianin
27. † Piotr WIECZOREK 61 16 października 2019 Smardzewice - parafianin
26. † Irena WOJTASZEK 88 8 października 2019 Tomaszów Mazowiecki
25. † Marian JANISZEWSKI 84 1 października 2019 Celestynów - parafianin
24. † Władysława KUCHARSKA 71 30 wrzesnia 2019 Unewel - parafianka
23 † Teofila SYCH 83 20 września 2019 Tresta - parafianka
22 † Adam IWANICKI 62 19 września 2019 --------------------------------
21 † Zofia KOŁODZIEJSKA 97 15 sierpnia 2019 Twarda - parafianka
20. † Leszek ZDONEK 49 01 sierpnia 2019 Tomaszów Mazowiecki
19. † Julian RYŚ 73 21 lipca 2019 Smardzewice - parafianin
18. † Tadeusz MIERZWA 87 14 lipca 2019 Smardzewice - parafianin
17. † Wiesław WOJTCZAK 63 05 lipca 2019 Smardzewice - parafianin
16. † Anna BAŃCZYK 90 25 czerwca 2029 Tomaszów Mazowiecki
15. † Genowefa KOŁODZIEJCZYK 92 10 czerwca 2019 Twarda - parafianka
14. † Czesław DAROCH 79 12 maja 2019 Smardzewice - parafianin
13. † Eleonora DAROCH 81 09 maja 2029 Smardzewice - parafianka
12. † Włodzimierz GŁOWA 57 07 maja 2019 Smardzewice - parafianin
11. † Zdzisław BROŻEK 65 25 kwietnia 2019 Unewel - parafianin
10 † Renata BIEGANOWSKA 42 03 kwietnia 2019 Wielka Brytania
9. † Anna MOSTOWSKA 67 06 kwietnia 2019 Smardzewice - parafianka
8. † Sabina ROSIAK 87 25 kwietnia 2019 Unewel - parafianka
7. † Zygmunt KRAWCZYK 66 26 marca 2019 Unewel - parafianin
6. † Halina Maria MIERZWA 61 27 lutego 2019 Opoczno
5. † Wacława STAŃCZYK 75 25 lutego 2019 Smardzewice - parafianka
4. † Genowefa WIŚKOWSKA 89 28 stycznia 2019 Unewel - parafianka
3. † Kazimierz KOŁODZIEJCZYK 95 24 stycznia 2019 Twarda - parafianin
2. † Henryk OSTROWSKI 65 13 stycznia 2019 Twarda - parafianin

1.

† Leon Józef ZDULSKI 93 09 stycznia 2019 Unewel - parafianin

Zmarli w 2018 roku.

PARAFIANIE

oraz inni zmarli z poza parafii, których pogrzeb odbył się w naszej parafii i pochowani są na cmentarzu w Smardzewicach

 

L.P.

Imię i nazwisko

Lat

Data śmierci

Zamieszkanie

32. † Zofia DZIUBAŁTOWSKA 76 24 grudnia 2018 Twarda - parafianka
31. † Andrzej WÓJCIK 73 19 grudnia 2018 Twarda - parafianin
30. † Irena Krystyna MARUSIK 85 15 grudnia 2018 Unewel - parafianka
29. † Zygmunt Antoni MAJEWSKI 72 09 grudnia 2018 Smardzewice - parafianin
28. † Antoni WOJCIESZCZYK 69 07 grudnia 2018 Twarda - parafianin
27. † Kazimiera Władysława KRÓL 90 28 listopada 2018 Grudzeń Kolonia - parafianka
26. † Helena WIECZOREK 85 13 listopada 2018 Smardzewice - parafianka
25. † Włodzimierz Robert KUCHARSKI 44 12 listopada 2018 Unewel - parafianin
24. † Henryk Marian JĘRASIK 68 05 listopada 2018 Olszewice - parafianin
23. † Antoni Ignacy SIDWA 86 01 listopada 2018 Smardzewice - parafianin
22. † Jan RYDZ 61 26 października 2018 Twarda - parafianin
21. † Józef KAFAR 59 01 października 2018 Smardzewice - parafianin
20. † Edward GŁOWA 64 19 września 2018 Tresta - parafianin
19. † Ryszard SKATULNIK 52 02 września 2018 Francja
18. † Jan SADŁECKI 79 28 lipca 2018 Twarda - parafianin
17. † Helena DAROCH 90 26 lipca 2018 Smardzewice - parafianka
16. † Stanisława WŁODARCZYK 96 27 czerwca 2018 Smardzewice - parafianka
15. † Bronisław Kazimierz KOWALSKI 81 20 czerwca 2018 Smardzewice - parafianin
14. † Lucjan Henryk ADAMUS 66 01 czerwca 2018 Smardzewice - parafianin
13. † Wojciech KOBALCZYK 82 25 maja 2018 Smardzewice - parafianin
12. † Janina Anna ZIÓŁKOWSKA 76 18 maja 2018 Smardzewice - parafianka
11. † Helena Krystyna ADACH 85 15 maja 2018 Twarda - parafianka
10. † Kaja PIERŚCIŃSKA 0 24 kwietnia 2018 Kraków
9. † Magdalena ZAJKOWSKA 42 15 kwietnia 2018 Łódź
8. † Helena NIEWIDZIAJŁO 85 01 kwietnia 2018 Tomaszów Mazowiecki
7. † Stanisław MAJEWSKI 84 08 marca 2018 Smardzewice - parafianin
6. † Bernard PĘCHORZEWSKI 95 06 marca 2018 Smardzewice - parafianin
5. † Adam Zdzisław SKŁADOWSKI 79 10 lutego 2018 Unewel - parafianin
4. † Sławomir Stanisław SABATURA 53 10 lutego 2018 Smardzewice - parafianin
3. † Małgorzata KOŁODZIEJCZYK 53 06 lutego 2018 Smardzewice - parafianka

2.

† Paweł GRADEK 45 18 stycznia 2018 Smardzewice - parafianin

1.

† Julian SIDWA 90 31 grudnia 2017 Łódź

 

Zmarli w 2017 roku.

PARAFIANIE

oraz inni zmarli z poza parafii, których pogrzeb odbył się w naszej parafii i pochowani są na cmentarzu w Smardzewicach

 

L.P.

Imię i nazwisko

Lat

Data śmierci

Zamieszkanie

42. † Halina Maria KRÓL 97 15 grudnia 2017 Warszawa
41. † Halina WULS 67 12 grudnia 2017 Unewel - parafianka
40. † Krystyna Marianna GŁOWA 79 29 listopada 2017 Tomaszów Mazowiecki
39. † Krystyna Maria BARAN 71 24 listopada 2017 Smardzewice - parafianka
38. † Rozalia STYŚ 0 03 listopada 2017 Twarda - parafianka
37. † Włodzimierz KOBALCZYK 55 26 października 2017 Smardzewice - parafianin
36. † Adam BAŃCZYK 62 02 października 2017 Tomaszów Mazowiecki
35. † Wiesław Piotr GŁĄB 68 18 września 2017 Smardzewice - parafianin
34. † Apolonia ZAJĄC 86 13 września 2017 Unewel - parafianka
33. † Anna DARCZYŃSKA 85 06 września 2017 Smardzewice - parafianka
32. † Jerzy Edward GRAŁEK 90 25 sierpnia 2017 Smardzewice - parafianin
31. † Sławomir KOSOWSKI 60 13 sierpnia 2017 Tomaszów Mazowiecki
30. † Sławomir WAWRZYŃCZYK 40 11 sierpnia 2017 Twarda - parafianin
29. † Anna Pelagia KAŹMIERCZAK 79 08 sierpnia 2017 Smardzewice - parafianka
28. † Jan LESZCZYŃSKI 89 02 sierpnia 2017 Twarda - parafianin
27. † Tomasz GRZMIĄCZKA 48 30 lipca 2017 Tomaszów Mazowiecki
26. † Zofia DZIUBAŁTOWSKA 96 28 lipca 2017 Smardzewice - parafianka
25. † Wanda Marianna MONIK 82 24 lipca 2017 Smardzewice - parafianka
24. † Józef Andrzej PAWLIK 57 30 czerwca 2017 Smardzewice - parafianin
23. † Bogdan SADOWSKI 38 20 czerwca 2017 Twarda - parafianin
22. † Elżbieta Maria DZIUBAŁTOWSKA 63 18 czerwca 2017 Łaznowska Wola
21. † Stanisława Feliksa JAKÓBCZYK 89 12 czerwca 2017 Twarda - parafianka
20 † Henryk Adam SĘK 82 09 czerwca 2017 Smardzewice - parafianin
19. † Zofia WAWRZYŃCZYK 91 07 czerwca 2017 Twarda - parafianka
18. † Zofia KOBALCZYK 79 28 maja 2017 Smardzewice - parafianka
17. † Jerzy KAMIŃSKI 60 16 maja 2017 Unewel
16. † Józef Adam SADY 92 16 maja 2017 Karolinów
15. † Antoni WDÓWKA 61 08 maja 2017 Smardzewice - parafianin
14. † Bolesław DĘBIEC 79 05 maja 2017 Smardzewice - parafianin
13. † Kazimierz WOJTASZEK 85 02 maja 2017 Twarda - parafianin
12. † Ryszard KOWALSKI 68 25 kwietnia 2017 Tomaszów Mazowiecki
11. † Tomasz Eugeniusz ZDONEK 49 20 kwietnia 2017 Tomaszów Mazowiecki
10. † Stanisław Kazimierz LEWICKI 67 12 kwietnia 2017 Twarda - parafianin
9. † Andrzej Piotr WŁODARCZYK 45 08 kwietnia 2017 Unewel - parafianin

8.

† Zofia Anna LESZCZYŃSKA

83

23 marca 2017

Twarda - parafianka

7.

† Maria Cecylia GWARDZIŃSKA

90

19 marca 2017

Twarda - parafianka

6.

† Jerzy Wojciech WÓJCICKI

73

07 lutego 2017

Tresta - parafianin

5.

† Antoni GWARDZIŃSKI

89

06 lutego 2017

Twarda - parafianin

4. † Witold DZIUBA 66 28 stycznia 2017 Wawał
3. †  Zofia Anna KRUSZELNICKA 87 20 stycznia 2017 Łęczyca

2.

† Marian SOBCZYK 88 19 stycznia 2017 Smardzewice - parafianin

1.

† Kazimierz SKATULNIK 77 05 stycznia 2017 Smardzewice - parafianin

 


 

Zmarli w 2016 roku.

PARAFIANIE

oraz inni zmarli z poza parafii, których pogrzeb odbył się w naszej parafii i pochowani są na cmentarzu w Smardzewicach

 

L.P.

Imię i nazwisko

Lat

Data śmierci

Zamieszkanie

46. † Zbigniew ROSIAK 62 31 grudnia 2016 Unewel - parafianin
45. † Leokadia WOJTASZEK 90 31 grudnia 2016 Smardzewice - parafianka
44. † Jan KOŁODZIEJCZYK 82 11 grudnia 2016 Twarda - parafianin
43. † Kazimiera Krystyna STAFAŃCZYK 66 07 grudnia 2016 Celestynów - parafianka
42. † Wiesława KITEL 60 25 listopada 2016 Cekanów
41. † Piotr Jacek DZIUBAŁTOWSKI 72 04 listopada 2016 Tomaszów Mazowiecki
40. † Kazimierz SADOWSKI 60 26 października 2016 Twarda - parafianin
39. † Aleksandra NOJEK 78 25 października 2016 Smardzewice - parafianka
38. † Zdzisława Maria BARAN 76 24 października 2016 Żakowice k/Koluszek
37. † Mieczysław ZDONEK 90 20 października 2016 Twarda - parafianin
36. † Józef SIDWA 94 19 października 2016 Smardzewice - parafianin
35. † Piotr KOŁODZIEJSKI 29 09 października 2016 Twarda - parafianin
34. † Wiesława WOJTASZEK 79 17 października 2016 Smardzewice - parafianka
33. † Antoni ZDONEK 82 22 września 2016 Twarda - parafianin
32. † Stanisław KSZCZOT 72 15 września 2016 Tomaszów Mazowiecki
31. † Mieczysław TOMALKA 67 13 września 2016 Piotrków Trybunalski
30. † Helena MARUS 82 09 września 2016 Józefów k/Warszawy
29. † Kazimiera MIERZWA 89 11 września 2016 Twarda - parafianka
28. † Elżbieta PAWŁOWSKA 66 07 września 2016 Olszewice - parafianka
27. † Zbigniew Janusz JAKUBOWSKI 46 31 sierpnia 2016 Smardzewice - parafianin
26. † Iwona Halina SOBOTKOWSKA 48 22 sierpnia 2016 Tomaszów Mazowiecki

25.

† Józef GUSTA

83

30 lipiec 2016

Tresta - parafianin

24.

† Genowefa Anna CZERNIC

87

02 sierpień 2016

Smardzewice - parafianka

23.

† Kazimierz Ryszard SYCH

83

28 lipiec 2016

Tresta - parafianin

22.

† Marian WIKTOROWICZ

92

12 lipiec 2016

Łódź

21.

† Zbigniew Mieczysław JAKÓBCZAK

55

12 lipiec 2016

Smardzewice - parafianin

20.

† Paweł Marek SĘK

48

05 lipiec 2016

Smardzewice - parafianin

19.

† Adam Paweł GŁOWA

79

04 lipiec 2016

Smardzewice - parafianin

18.

† Wacław MARKOWSKI

97

04 lipiec 2016

Warszawa

17.

† Barbara KRÓL

65

24 czerwiec 2016

Smardzewice - parafianka

16.

† Antoni Rafał WOJTASZEK

78

24 czerwiec 2016

Łódź

15.

† Piotr OSTROWSKI

69

17 czerwiec 2916

Tomaszów Mazowiecki

14.

† Cyryl Jan IWANICKI

70

28 maj 2016

Tresta - parafianin

13.

† Teresa Magdalena KRÓL

44

25 maj 2016

Smardzewice - parafianka

12.

† Franciszek Kazimierz WÓJCICKI

97

13 maj 2016

Twarda - parafianin

11.

† Roman IWANICKI

90

18 kwiecień 2016

Smardzewice - parafianin

10.

† Aleksandra ROBAK

88

12 kwiecień 2016

Unewel - parafianka

9.

† Regina Barbara MIKULA

59

04 kwiecień 2016

Tomaszów Mazowiecki

8.

† Stanisława JOŃCZYK

89

28 marzec 2016

Twarda - parafianka

7.

† Henryk Karol WOJTASZEK

90

29 luty 2016

Tomaszów Mazowiecki

6.

† Halina Wanda DZIUBAŁTOWSKA

60

13 luty 2016

Smardzewice - parafianka

5.

† Stanisław SZCZEPAŃSKI

80

02 luty 2016

Smardzewice - parafianin

4.

† Cecylia WOJTASZEK

90

01 luty 2016

Smardzewice - parafianka

3.

† Jan BARTOSIK

68

31 styczeń 2016

Łódź

2.

† Antoni KAFAR

87

27 styczeń 2016

Twarda - parafianin

1.

† Andrzej MAJKOWSKI

51

04 styczeń 2016

Twarda - parafianin


 

Zmarli w 2015 roku.

PARAFIANIE

oraz inni zmarli z poza parafii, których pogrzeb odbył się w naszej parafii i pochowani są na cmentarzu w Smardzewicach
 

L.P.

Imię i nazwisko

Lat

Data śmierci

Zamieszkanie

39. † Janina JAKÓBCZYK 84 19 grudzień 2015 Unwel - parafianka
38. † Tomasz Michał SZCZECHOWICZ 63 18 grudnia 2015 Smardzewice - parafianin
37. † Tadeusz WOJTALCZYK 89 18 grudnia 2015 Smardzewice - parafianin
36. † Stanisław GŁOWA 92 10 grudzień 2015 Smardzewice - parafianin
35. † Teresa Marianna SZCZEPAŃSKA 79 07 grudzień 2015 Smardzewice - parafianka
34. † Zygmunt CZERWIŃSKI 92 02 grudzień 2015 Działdowo
33. † Marianna SIDWA 91 27 listopad 2015 Smardzewice - parafianka
32. † Czesław JAŚ 61 06 listopad 2015 Smardzewice - parafianin
31. † Jan Wiesław STAŃCZYK 75 30 październik 2015 Smardzewice - parafianin
30. † Apolonia WOJTASZEK 91 28 październik 2015 Łódź
29. † Stanisław LUTEK 95 23 październik 2015 Tomaszów Mazowiecki
28. † Andrzej GÓRKA 55 18 października 2015 Tomaszów Mazowiecki
27. † Marianna CHACHUŁA 94 17 październik 2015 Unewel - parafianka
26. † Jan Edward ZAJĄC 84 24 wrzesień 2015 Smardzewice - parafianin
25. † Janina GRAŁEK 69 22 wrzesień 2015 Unewel - parafianka
24. † Anna SIDWA 65 09 wrzesień 2015 Smardzewice - parafianka
23. †Anna WIECZOREK 85 11 sierpień 2015 Tomaszów Mazowiecki
22. †  Krystian Benedykt FRIEBE 63 08 sierpień 2015 Smardzewice - parafianin
21. † Zdzisław ZDULSKI 61 07 sierpień 2015 Celestynów - parafianin
20. † Genowefa GOŹDZIK 88 25 lipiec 2015 Tomaszów Mazowiecki

19.

† Dariusz Mieczysław GRAŁEK

53

18 lipiec 2015

Smardzewice - parafianin

18.

† Marianna SYPUŁEK

83

10 lipiec 2015

Smardzewice - parafianka

17.

† Małgorzata Katarzyna KOMPA

39

16 lipiec 2015

Tomaszów Mazowiecki

16.

† Władysława WULS

87

11 lipiec 2015

Unewel - parafianka

15.

† Jan NOWAK

62

08 lipiec 2015

Grudzeń Las

14.

† Roman Janusz KISIELIŃSKI

66

23 czerwiec 2015

Twarda - parafianin

13.

† Krzysztof SIDWA

64

23 czerwiec 2015

Smardzewice - parafianin

12.

† Konstancja MAJEWSKA

75

26 maj 2015

Smardzewice - parafianka

11 † Jarosław DOBROWOLSKI 51 19 maj 2015 Unewel - parafianin
10. † Marianna MATYSIAK 94 01 maj 2015 Twarda - parafianka
9. † Maria KACZMAREK 60 22 kwiecień 2015 Smardzewice - parafianka
8. † Julian Stanisław CŁAPA 61 21 kwiecień 2015 Tomaszów Mazowiecki
7. † Adam Bogdan KRÓL 53 16 kwiecień 2015 Smardzewice - parafianin
6. † Jan SELEGA 82 23 marzec 2015 Wąwał (Tomaszów Maz.)
5. † Władysław MARUSIK 88 14 marzec 2015 Unewel - parafianin
4. † Stanisław DĄBROWSKI 93 01 marzec 2015 Twarda - parafianin
3. † Kazimierz SKŁADOWSKI 85 09 luty 2015 Twarda - parafianin
2. † Mieczysław DOMAGALSKI 60 02 luty 2015 Twarda - parafianin
1. † Janina WRÓBLEWSKA 95 01 stycznia 2015 Tomaszów Mazowiecki

 


 

Zmarli w 2014 roku.

PARAFIANIE

oraz inni zmarli z poza parafii, których pogrzeb odbył się w naszej parafii i pochowani są na cmentarzu w Smardzewicach
 

L.P.

Imię i nazwisko

Lat

Data zgonu

Zamieszkanie

40.

† Michał Julian WOJCIECHOWSKI

30

23 listopad 2014

Londyn (Anglia)

39.

† Antoni Stefan MIERZWA

72

10 grudnia 2014

Twarda - parafianin

38.

† Edward Antoni DAROCH

73

11 listopad 2014

Tresta - parafianin

37.

† Genowefa WIECZOREK

80

02 listopad 2014

Smardzewice

36

† Teodor FORNALCZYK

69

12 październik 2014

Tomaszów Mazowiecki

35.

† Leonarda ROBAK

99

10 październik 2014

Smardzewice - parafianka

34.

† Marianna PLICHTA

94

7 październik 2014

Smardzewice - parafianka

33.

† Sławomir Tomasz WIADERNY

52

18 wrzesień 2014

Smardzewice - parafianin

32.

† Ignacy Józef BRZEZIAŃSKI

73

6 wrzesień 2014

Twarda - parafianin

31.

† Jan Jacek KRÓL

72

3 sierpień 2014

Smardzewice - parafianin

30.

† Barbara ZDULSKA

60

17 sierpień 2014

Tomaszów Mazowiecki

29.

† Józef RÓZGA

80

11 sierpień 2014

Zgierz

28.

† Izydor Ignacy MERMER

63

29 lipiec 2014

Tomaszów Mazowiecki

27.

† Kazimierz DZIUBAŁTOWSKI

83

20 lipiec 2014

Celestynów - parafianin

26.

†  Alojzy SYCH

62

24 czerwiec 2014

Smardzewice - parafianin

25.

† Halina MACIEJCZYK

66

16 czerwiec 2014

Smardzewice - parafianka

24.

† Roman Janusz ZALEWSKI

44

12 czerwiec 2014

Smardzewice - parafianin

23.

† Anna ZDONEK

88

29 maj 2014

Smardzewice - parafianka

22.

† Genowefa Władysława CHACHUŁA

92

26 maj 2014

Celestynów - parafianka

21.

† Włodzimierz Marian DAROCH

74

20 maj 2014

Tomaszów Mazowiecki

20.

† Józef GOSKA

76

17 maj 2014

Smardzewice - parafianin

19.

† Stanisława KRÓL

82

14 maj 2014

Smardzewice - parafianka

18.

† Łukasz KOŁODZIEJCZYK

26

11 maj 2014

Twarda - parafianin

17.

† Stanisław KRÓL

93

11 maj 2014

Smardzewice - parafianin

16.

† Leokadia Marianna ZDULSKA

76

1 maj 2014

Celestynów - parafianka

15.

† Janina Józefa CZERWIŃSKA

84

24 kwiecień 2014

Działdowo

14.

† Henryk Zygmunt STAŃCZYK

84

24 kwiecień 2014

Twarda - parafianin

13.

† Sławomir Marek PODĘBSKI

49

23 kwiecień 2014

Twarda - parafianin

12.

† Genowefa KRAWCZYK

93

18 kwiecień 2014

Unewel - parafianka

11.

† Tomasz Jacek FAŁKOWSKI

45

6 kwiecień 2014

Łódź

10.

† Józef SŁOWICKI

69

30 marzec 2014

Twarda - parafianin

9.

† Stanisław Antoni OSTROWSKI

76

28 marzec 2014

Twarda - parafianin

8.

† Wacław KRÓL

86

23 marzec 2014

Unewel - parafianin

7.

† Danuta Elżbieta BARAN

67

10 marzec 2014

Smardzewice - parafianka

6.

† Henryka Danuta SZCZEPAŃSKA

54

25 luty 2014

Smardzewice - parafianka

5.

† Tadeusz Andrzej ZDONEK

78

21 luty 2014

Smardzewice - parafianin

4.

† Krystyna Barbara GRAŁEK

72

7 luty 2014

Tomaszów Mazowiecki

3.

† Franciszka ZDULSKA

91

1 luty 2014

Unewel - parafianka

2.

† Antoni STANIEC

74

31 stycznia 2014

Celestynów - parafianin

1.

† Tadeusz KAMIŃSKI

66

11 stycznia 2014

Twarda - parafianin

 


 

Zmarli w 2013 roku.

PARAFIANIE

oraz inni zmarli z poza parafii, których pogrzeb odbył się w naszej parafii i pochowani są na cmentarzu w Smardzewicach

 

L.P.

Imię i nazwisko

Lat

Data śmierci

Zamieszkanie

34. † Teresa SADŁECKA 74 30 grudnia 2013 Twarda - parafianka
33. † Wacław MIERZWA 85 09 grudnia 2013 Twarda - parafianin
32. † Kacper WĘDRYCHOWICZ 20 02 grudnia 2013 Duży Potok
31. † Dominik WĘGLIŃSKI 23 15 listopada 2013 Unewel - parafianin
30 † Stanisława Kazimiera SĘK 71 25 października 2013 Smardzewice - parafianka
29 † Antoni DZIUBAŁTOWSKI 72 18 października 2013 Smardzewice - parafianin
28. † Józef DZIUBAŁTOWSKI 66 01 października 2013 Tomaszów Mazowiecki
27. † Michał KRÓL 26 01 września 2013 Karolinów
26. † Tadeusz Edward BUCZYŃSKI 60 17 sierpnia 2013 Smardzewice - parafianin
25. † Janina Zofia BRZEZIAŃSKA 68 08 sierpnia 2013 Twarda - parafianka
24. † Jadwiga POBORSKA 0 28 lipca 2013 Swolszewice Małe
23. † Ryszard Florian SKŁADOWSKI 59 17 lipca 2013 Tresta - parafianin
22. † Jadwiga Józefa PAWLIK 62 28 czerwca 2013 Smardzewice - parafianka
21. † Antoni MIERZWA 65 24 czerwca 2013 Bełchatów
20. † Andrzej DZIUBAŁTOWSKI 65 14 czerwca 2013 Smardzewice - parafianin
19. † Ignacy GRADEK 43 11 maja 2013 Smardzewice - parafianin
18. † Czesław KUCHARSKI 75 09 maja 2013 Unewel - parafianin
17. † Jan Karol BARTOSIK 70 25 kwietnia Unewel - parafianin
16. † Grzegorz KAŁUŻA 55 14 kwietnia 2013 Tomaszów Mazowiecki
15. † Eugenia KOŁODZIEJSKA 82 04 kwietnia 2013 Smardzewice - parafianka
14. † Wacława DZIUBAŁTOWSKA 61 02 kwietnia 2013 Warszawa
13. † Andrzej BEDNARSKI 58 13 marca 2013 Legionowo
12. † Leszek WAWRZYNIAK 57 13 marca 2013 Smardzewice - parafianin
11. † Irena SZUMILEWICZ 86 05 marca 2013 Smardzewice - parafianka
10. † Stanisława KRÓL 85 23 lutego 2013 Smardzewice - parafianin
9. † Marian MIERZWA 64 18 lutego 2013 Wygnanów
8. † Włodzimierz BARAN 55 06 lutego 2013 Tomaszów Mazowiecki
7. † Nikodem BROŻEK 87 25 stycznia 2013 Unewel - parafianin
6. † Tadeusz OTRĘBA 65 23 stycznia 2013 Smardzewice - parafianin
5. † Józef KRÓL 75 19 stycznia 2013 Tomaszów Mazowiecki
4. † Zofia POGORZELCZYK 81 18 stycznia 2013 Twarda - parafianka
3. † Zofia SIDWA 96 09 stycznia 2013 Smardzewice - parafianka
2. † Zofia Weronika WOJDYŁA 82 06 stycznia 2013 Smardzewice - parafianka
1. † Kazimiera KOŁODZIEJSKA 86 06 stycznia 2013 Twarda - parafianka