Prace renowacyjne w pracowni przy obrazie św. Anny i ruchomych elementach ołatrza

Odnowione niektóre elementy ołtarza.

(11/18)

Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG