Prace renowacyjne w pracowni przy obrazie św. Anny i ruchomych elementach ołatrza

W pracowni konserwatorkiej trwają praqce renowacyjne obrazu św. Anny, jak również elementów ruchomych ołtarza, które zostały zdemontowane.

(1/18): Zakonserwowana i odnowiona tylna strona obrazu św. Anny (2/18): Zakonserwowana i odnowiona tylna strona obrazu św. Annyy. (3/18): Zakonserwowana i odnowiona tylna strona obrazu św. Anny (4/18): Częściowo odnowiony i rekonstruowany obraz ś. Anny.
(5/18): Częściowo odnowiony i rekonstruowany obraz ś. Anny. (6/18): Częściowo odnowiony i rekonstruowany obraz ś. Anny. (7/18): Kolumny z ołtarza. Po prawej stronie kolumna przez renowacją, po lewej po oczyszczeniu i odnowieniu. Ostetecznie kokumny i ołtarz będa miały kolorystyke jak lewa kolumna. (8/18): Kolumny z ołtarza po odnowieniu.
(9/18): Kolumny z ołtarza po odnowieniu. (10/18): Części z ołtarza w trakcie renowacji. (11/18): Odnowione niektóre elementy ołtarza. (12/18): Tabernakulum w trakcie prac.
(13/18): Tabernakulum w trakcie prac. (14/18): Tabernakulum w trakcie prac. (15/18): Odnowiony aniołek. (16/18): Odnowiony Aniołek
(17/18): Odnowione części zdobiące ołtarz. (18/18): Odnowione części zdobiące ołtarz.  
Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG