SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Warunki udzielania Sakramentu małżeństwa

SAKRAMENTY

ZAWARCIE SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO


    Ustalenie daty planowanego ślubu powinno odbyć się w terminie wcześniejszym w biurze parafialnym. Narzeczeni winni przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do biura parafialnego parafii miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

W trakcie załatwiania spraw przedślubnych należy złożyć następujące dokumenty:
1. Jeśli oboje narzeczeni zamieszkują z poza terenem naszej parafii - wymagana jest zgoda proboszcza jednej ze stron
2. Dowody osobiste (potrzebne do spisania protokółu przedślubnego).
3. Metryka chrztu świętego z adnotacją: "do ślubu kościelnego", (pobrana w parafii chrztu; dokument jest ważny trzy miesiące).
4. Świadectwo sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu).
5. Świadectwo ukończenia katechezy ostatniej klasy (kserokopia)
6. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
7. Świadectwo spotkań z poradni małżeńskiej, przykościelnej (3 spotkania)
8. Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe (ślub kościelny ze skutkami prawno-cywilnymi) powinni dostarczyć odpowiednie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego. Dokumenty ważne są sześć miesięcy od daty wystawienia.
9. Świadkowie - dokładny adres, miejsce i dokładna data urodzenia