SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Warunki udzielania Sakramentu małżeństwa

SAKRAMENTY

ZAWARCIE SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

ŚLUB KOŚCIELNY


    Ustalenie daty planowanego ślubu powinno odbyć się w terminie wcześniejszym w biurze parafialnym. Narzeczeni winni przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do biura parafialnego parafii miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

W trakcie załatwiania spraw przedślubnych należy złożyć następujące dokumenty:
1. Jeśli oboje narzeczeni zamieszkują z poza terenem naszej parafii - wymagana jest zgoda proboszcza jednej ze stron
2. Dowody osobiste (potrzebne do spisania protokółu przedślubnego).
3. Metryka chrztu świętego z adnotacją: "do ślubu kościelnego", (pobrana w parafii chrztu; dokument jest ważny trzy miesiące).
4. Świadectwo sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu).
5. Świadectwo ukończenia katechezy ostatniej klasy (kserokopia)
6. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
7. Świadectwo spotkań z poradni małżeńskiej, przykościelnej (3 spotkania)
8. Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe (ślub kościelny ze skutkami prawno-cywilnymi) powinni dostarczyć odpowiednie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego. Dokumenty ważne są sześć miesięcy od daty wystawienia.
9. Świadkowie ślubu - dokładny adres zamieszkania i dokładna data i miejsce urodzenia


KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

(Przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa)

Informujemy, że w naszym dekanacie w roku 2020, w parafii pw. św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się kurs przedmałżeński dla osób pragnących w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Wszystkie spotkania odbywają się w soboty w godzinach 10.00-1200. Miejsce spotkań jest salka parafialna w kościele pw. św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Gminnej w sali parafialnej pod kościołem. Wejście do sali od strony ul. Reja (z tyłu kościoła). Rozpoczęcie 7 marca 2020 roku o godzinie 10.00.

Spotkania odbywają się w następujących terminach:

I i II spotkanie - 7 marca 2020 roku, godzina 1000-1200.

III i IV spotkanie - 21 marca 2020 roku, godzina 1000-1200.

V i VI spotkanie - 04 kwietnia 2020 roku, godzina 1000-1200.

VII i VIII spotkanie - 18 kwietnia 2020 roku, godzina 1000-1200.

IX i X spotkanie - 9 maja 2020 roku, godzina 1000-1200.

 

Punkt Poradnictwa Rodzinnego przy parafii św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim jest otwarty w II i IV sobotę miesiąca o godzinie 10.00