PARAFIA OBECNIE

Obecny stan parafii

PARAFIA DZISIAJ

        Kościół naszej parafii, pod wezwaniem św. Anny został konsekrowany w 1701 roku przez sufragana kujawskiego biskupa Jędrzeja Albinowskiego.

    Natomiast parafia została kanonicznie erygowana (powołana do istnienia) przez biskupa włocławskiego Antoniego Kazimierza Ostrowskiego dekretem z dnia 26 lipca 1775 roku.
    Na terenie parafii znajduje 900 domostw (domy i mieszkania). Łącznie na całym terenie parafii mieszka około 2 500 osób.

 

Obszar parafii

 

Do parafii należą następujące miejscowości

 

» Smardzewice (wieś)

» Smardzewice (Osiedle Biała Góra)

» Celestynów

» Grudzeń Kolonia

» Tresta

» Twarda

» Unewel

» Olszewice

 

Odpusty

 

 

» 13 czerwca - św. Antoniego z Padwy

 

» 26 lipca - św. Anny - odpust główny

 

 2 sierpnia - Matki Bożej Anielskiej

 

» 4 października - św. Franciszka z Asyżu

 

Szkoły

» Zespół Szkolno-Przedszkolny (Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) w Smardzewicach

» Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Księgi parafialne

Parafia prowadzi księgi parafialne:

» Chrztów   - od 1797 roku

» Ślubów     - od 1797 roku

» Zgonów    - od 1797 roku


Powołania z parafii

Kapłani zakonni

Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie)

» 0. Marek Klimecki - OFM Conv
» O. Michał Sabatura - OFM Conv
» O. Jarosław Kaczmarek - OFM Conv

Towarzystwo Jezusowe (Jezuici)

» Ks. Stanisław Głowa - Towarzystwo Jezusowe (Jezuita)

Księża diecezjalni

» † Ks. Czesław Głowa
» † Ks. Wincenty Głowa - diecezja Siedlecka
» Ks. Antoni Głowa - diecezja Łódzka
» Ks. Andrzej Głowa - diecezja Łódzka
» Ks. Łukasz Biś - diecezja Kielecka
» Ks. Michał Czarnecki - diecezja Łódzka


Siostry zakonne

» S. Grażyna Grałek (s. Miriam) - Siostry Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza
» S. Bożena Dziubałtowska (s. Marta) - Siostry Antonianki od Chrystusa Króla
» S. Anna Kowalska (s. Aletheia) - Siostry Misjonarki Miłości Matki Teresy z Kalkuty