RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Rycerstwo Niepokalanej

MI

 

Rycerstwo Niepokalanej (MI)

Międzynarodowe Stowarzyszenie wiernych Kościoła katolickiego


Celem Rycerstwa Niepokalanej jest jak największa chwała Boża przez nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi za przyczyną Matki Bożej Niepokalanej jako Jej rycerze i rycerki.


I. Zadania: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej.
II. Warunki:

1) Całkowite ofiarowanie siebie samego NMP Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.

2) Nosić „Cudowny Medalik”.
I
II. Środki:

1) O ile to możliwe odmówić raz na dzień akt strzelisty do Niepokalanej: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.

2) Wszelkie godziwe środki, na jakie pozwalają stan, warunki i okoliczności, co poleca się gorliwości i roztropności każdego, zwłaszcza apostolstwo przez Cudowny Medalik, przez miesięcznik „Rycerz Niepokalanej” i inną prasę.
 

Rycerstwo Niepokalanej realizuje misję samej Matki Bożej jako Matki Zbawiciela świata i Matki wszystkich ludzi.
Zapraszamy każdego czciciela Maryi do włączenia się w to dzieło założone 16 października 1917 roku przez św. Maksymiliana M. Kolbego i popierane przez św. Jana Pawła II. Otwórzmy swoje serca na miłość Niepokalanej i pozwólmy się Jej kochać, bo to jest istota naszego oddania się Jej na całe życie i wieczność.
 

Chętnych, którzy pragną włączyć się do budowy „błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego” we współpracy z Maryją jako Jej rycerze zapraszamy na spotkania piątkowe (za wyjątkiem pierwszych piątków) oraz na nabożeństwa pierwszo-sobotnie w kościele – zawsze po Mszy wieczornej.


 

Intencje Rycerstwa Niepokalanej na 2018 r.

„Droga Rycerstwa Niepokalanej: ewangelizacja w komunii”

 

Styczeń:

Aby na całym świecie Rycerstwo Niepokalanej było znakiem jedności i braterstwa.

 

Luty:

Aby przykład św. Maksymiliana pomagał każdemu rycerzowi Niepokalanej i wszystkim wierzącym poszukiwać nowych sposobów ewangelizacji.

 

Marzec:

Aby Rycerstwo Niepokalanej współpracowało jako jedna rodzina w budowaniu królestwa miłości i radości.

 

Kwiecień:

Aby misyjny duch Rycerstwa Niepokalanej wzrastał na fundamencie trwałej jedności.

 

Maj:

Aby przykład Maryi pomagał wierzącym w naśladowaniu Chrystusa i w dziele ewangelizacji.

 

Czerwiec:

Aby w każdym środowisku i w każdym kraju Rycerstwo Niepokalanej potrafiło realizować swoje powołanie misyjne.

 

Lipiec: Aby każdy, kogo inspiruje św. Maksymilian, za jego przykładem „rozsiewał” wszędzie miłość, która jest „twórcza”.

 

Sierpień:

Aby za przykładem św. Maksymiliana w każdym sercu królowało pragnienie oddania wszystkiego dla Chrystusa.

 

Wrzesień:

Abyśmy umieli nieść światło Ewangelii aż po krańce ziemi, naśladując działalność św. Maksymiliana.

 

Październik:

Aby modlitwa była źródłem jedności i zapału misyjnego dla Rycerstwa Niepokalanej i całego Kościoła.

 

Listopad:

Aby świadectwo życia rycerzy Niepokalanej było dla wszystkich ludzi nieustannym wezwaniem do świętości.

 

Grudzień:

Aby Rycerstwo Niepokalanej było zdolne przekazywać wszystkim ludziom piękno i znaczenie macierzyństwa Maryi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIA

 

1. W najbliższy piątek (26 stycznia) zapraszamy na spotkanie Koła MI o godz. 18.00 do ciepłej sali duszpasterskiej.
2. Rycerstwo Niepokalanej Diecezji Kieleckiej zaprasza na Dzień Pokutny MI (Różaniec, Msza święta, Droga Krzyżowa – Golgota Świętokrzyska, nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy) do Morawicy k. Kielc na dzień 10 marca br. Początek o godz. 9.00. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

Ośrodek Formacyjny MI – Niepokalanów Lasek zaprasza na rekolekcje:

29 stycznia – 3 lutego: szkoła podstawowa i gimnazjum (270 zł)
16-18 lutego: wielkopostne dla dorosłych (160 zł)
9-11 marca: wielkopostne dla dorosłych (160 zł)
Rekolekcje odbywają się w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku. Zapewniamy nocleg i całodzienne wyżywienie.
Zapisy: Sekretariat/Biuro Rycerstwa Niepokalanej +48 46 864 42 06 (pn.-pt.: 9.30 - 15.30) lub +48 46 861 38 59. Albo na adres: lasek@maryjni.pl lub br.piotrofmconv@onet.pl (w przypadku zapisów dzieci należy podać imię, nazwisko, wiek dziecka, adres zamieszkania i termin rekolekcji). Informacje: http://lasek.niepokalanow.pl/?rekolekcje-mi

Informacje:
Dziękujemy wszystkim ofiarującym modlitwę „Zdrowaś Maryjo” do dyspozycji Niepokalanej (Rycerski Bank Niepokalanej). W miesiącu styczniu przekazaliśmy 10.450 modlitw od 20 osób. Niech duchowym dobrodziejom błogosławi nasza niebieska Matka.
 

Na spotkaniu 19 stycznia podjęto m. in. tematy:
Informacje i zachęta o udziału w rekolekcjach w Niepokalanowie Lasku w dniach od 16 do 18 lutego br. – dotychczas zapisało się 12 osób. Wyjazd o godz. 17.00. Powrót w niedzielę w godzinach popołudniowych.
 

Informacje o pielgrzymce pokutnej Rycerstwa Niepokalanej w Morawicy (k. Kielc) w dniu 10 marca (sobota). Dotąd zgłosiło się 10 osób. Wyjazd ze Smardzewic o godz. 6.30. Powrót ok. 18.00. Zapisy u o. Ryszarda.
 

Z inicjatywy o. Piotra Cubera z Ośrodka Św. Maksymiliana w Harmężach i przy poparciu wielu organizacji, którym patronuje o. Kolbe, a zwłaszcza dziekana ks. kan. Józefa Niedźwieckiego, władze Oświęcimia wystąpiły o ustanowienie św. Maksymiliana patronem Ziemi oświęcimskiej. Pomysł poparł biskup ordynariusz ks. bp Roman Pindel, który przedstawił tę prośbę do Watykanu.
 

Wspólnie rozważano potrzebę postawienia figury Niepokalanej na osiedlu Biała Góra, aby tam Maryja opiekowała się swoimi dziećmi i całym zakładem. Niech to będzie Biała Góra z Białą Panią. Rycerze już od czasu Różańca do Granic modlą się w tej intencji.
 

W konferencji i dyskusji odniesiono się do Listu KEP odczytywanego 14 stycznia br. na Rok Św. Stanisława Kostki. Zauważono w nim program i oczekiwaniu Kościoła wobec każdego z nas, a w szczególności wobec rycerzy Niepokalanej. Oto niektóre myśli będące wezwaniem dla MI:
1) O św. Stanisławie zapisano, że uczył się, „aby podobać się Bogu i ludziom […], a w przyszłości Ojczyźnie i sobie samemu przynieść korzyść”. To także program św. Maksymiliana, który gorliwie przygotowywał się do wielkiej misji w Kościele i na świecie. Jego nauka w Rzymie oraz dalsze pogłębianie intelektualne i duchowe stanowią wzór dla każdego rycerza.
2) Rycerski charakter ma również jego „pobożność, która wymagała swoistego męstwa. Mimo iż spotykał się z brakiem zrozumienia, w środowisku kolegów nie wstydził się modlitwy i medytacji”. O. Kolbe miał wyjątkową „świadomość godności człowieka i tęsknoty za tym, co święte i doskonałe” i pragnął zaszczepić to w Rycerstwie.
3) Idea Rycerstwa Niepokalanej i jego program to „wezwanie do wiernego trwania przy katolickiej prawdzie życia, nawet wówczas, gdy cały świat wokół próbuje jej zaprzeczyć. Męstwo nie polega na zbrojnej walce czy traktowaniu innych jako nieprzyjaciół, ale na tym, że my sami pozostajemy wierni i pomagamy innym w trwaniu w wierności”. Dla o. Kolbego każdy człowiek był cenny na miarę odkupienia go przez Chrystusa i uczynienia go dzieckiem Maryi.
4) Oddanie się Maryi w praktyce życia jest „wezwaniem do sumiennego wykonywania obowiązków”, które są pełnieniem woli Bożej i woli Niepokalanej, a jednocześnie drogą do świętości. MI cechuje wyjątkowy „matczyny” charakter posługi w Kościele i świecie.
5) O. Kolbe, zwłaszcza po powrocie z Japonii, był mistrzem i nauczycielem nie tylko braci w Niepokalanowie ucząc „jak tęsknić za niebem i jak żyć tu i teraz, by żyć w wieczności”. Dlatego miał i wciąż ma wielu naśladowców.
6) Również o o. Kolbem można z całą prawdą powiedzieć, że był człowiekiem, „który nie dał się zwieść mirażowi wygodnego życia, zabezpieczonego majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom i naciskom grupy. Nie chciał ani imponować, ani uczynić z życia jednej wielkiej rozrywki. Był silną osobowością, miał swoją klasę i styl. Do końca zachował wolność. To nie był młody człowiek, który nie wie, po co żyje, jest znudzony i apatyczny, żądający od innych, a nie dający nic z siebie. Nie pozwalał sobie na eksperymenty w poszukiwaniu szczęścia. Wiedział, że ten świat nie zaspokoi jego tęsknot, że prędzej czy później poczułby się w nim oszukany lub zawiedziony. Wiedział, że charakter – to nie tylko sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie tylko wpływ środowiska, ale rzetelna praca nad sobą. […] Nie był mięczakiem, który mówi: taki już jestem, a zło usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki i historię”. Już sama nazwa MI i jej odniesienia do Rycerstwa wskazują na to, że życie jest „bojowaniem” człowieka. O. Kolbe „bojowanie” to rozumie jako całkowite poświęcenie się sprawie Niepokalanej i pod Jej sztandarem. W tym kontekście zauważono, że jeśli chcemy, aby nasze dzieci, sąsiedzi, współpracownicy byli ludźmi błogosławionymi, to po prostu trzeba ich… błogosławić, a nie przeklinać!
7) Na koniec Biskupi zachęcają nas, byśmy od siebie wciąż więcej wymagali. „Może to być zerwanie z lenistwem duchowym i intelektualnym, zerwanie z nałogiem, zachowanie trzeźwości, modlitwa za nauczyciela lub księdza, adopcja dziecka poczętego albo post w konkretnej intencji”. Rycerze znają dobrze te wskazówki ze swego Dyplomika. Trzeba jednak do nich powrócić z nową gorliwością.
8) Zachęcająco brzmią ostatnie słowa Listu: „Pielgrzymujcie do Rostkowa – miejsca jego narodzin i do Przasnysza – miejsca jego chrztu, a także do katedry płockiej z jej pięknym ołtarzem tego Świętego oraz grobowcami władców Polski i Mazowsza”.
 

Ostatnim punktem naszego rycerskiego spotkania była modlitwa według intencji podanej przez Centrum Międzynarodowe MI oraz za chorych i za spełnianie się woli Niepokalanej w naszym życiu. Z Bożym błogosławieństwem rycerze poszli zdobywać dusze dla Chrystusa przez Niepokalaną.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z Dyrektorium Narodowego MI w Polsce
Rozdział II: Cele i środki działania


§ 5: Celem Stowarzyszenia jest:
1. Przyczynianie się do jak największej chwały Przenajświętszej i Nierozdzielnej Trójcy.
2. Szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Matki Bożej Niepokalanej.
3. Przybliżanie do zbawienia i uświęcenia wszystkich i każdego z osobna przez Niepokalaną;
4. Pogłębianie życia duchowego na wzór Matki Bożej Niepokalanej.
5. Szerzenie kultu maryjnego, w tym idei oddania się Niepokalanej według św. Maksymiliana.
6. Rozwijanie działalności apostolskiej i społecznej podejmowanej w duchu św. Maksymiliana, założyciela Rycerstwa Niepokalanej.