RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Rycerstwo Niepokalanej

MI

 

Rycerstwo Niepokalanej (MI)

Międzynarodowe Stowarzyszenie wiernych Kościoła katolickiego


Celem Rycerstwa Niepokalanej jest jak największa chwała Boża przez nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi za przyczyną Matki Bożej Niepokalanej jako Jej rycerze i rycerki.


I. Zadania: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej.
II. Warunki:

1) Całkowite ofiarowanie siebie samego NMP Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.

2) Nosić „Cudowny Medalik”.
I
II. Środki:

1) O ile to możliwe odmówić raz na dzień akt strzelisty do Niepokalanej: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.

2) Wszelkie godziwe środki, na jakie pozwalają stan, warunki i okoliczności, co poleca się gorliwości i roztropności każdego, zwłaszcza apostolstwo przez Cudowny Medalik, przez miesięcznik „Rycerz Niepokalanej” i inną prasę.
 

Rycerstwo Niepokalanej realizuje misję samej Matki Bożej jako Matki Zbawiciela świata i Matki wszystkich ludzi.
Zapraszamy każdego czciciela Maryi do włączenia się w to dzieło założone 16 października 1917 roku przez św. Maksymiliana M. Kolbego i popierane przez św. Jana Pawła II. Otwórzmy swoje serca na miłość Niepokalanej i pozwólmy się Jej kochać, bo to jest istota naszego oddania się Jej na całe życie i wieczność.
 

Chętnych, którzy pragną włączyć się do budowy „błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego” we współpracy z Maryją jako Jej rycerze zapraszamy na spotkania piątkowe (za wyjątkiem pierwszych piątków) oraz na nabożeństwa pierwszo-sobotnie w kościele – zawsze po Mszy wieczornej.


 

Z Dyrektorium Narodowego MI w Polsce
Rozdział II: Cele i środki działania


§ 5: Celem Stowarzyszenia jest:
1. Przyczynianie się do jak największej chwały Przenajświętszej i Nierozdzielnej Trójcy.
2. Szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Matki Bożej Niepokalanej.
3. Przybliżanie do zbawienia i uświęcenia wszystkich i każdego z osobna przez Niepokalaną;
4. Pogłębianie życia duchowego na wzór Matki Bożej Niepokalanej.
5. Szerzenie kultu maryjnego, w tym idei oddania się Niepokalanej według św. Maksymiliana.
6. Rozwijanie działalności apostolskiej i społecznej podejmowanej w duchu św. Maksymiliana, założyciela Rycerstwa Niepokalanej.

 

§ 6: Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Formację i organizowanie wspólnoty duchowej oraz podejmowanie inicjatyw apostolskich.
2. Krzewienie wiedzy i kultury maryjnej.
3. Wychowywanie do wartości religijnych, rodzinnych, patriotycznych i kulturowych oraz kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych.
4. Działalność edukacyjną dzieci i młodzieży.
5. Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń oraz dokształcania nauczycieli i wychowawców, mając na względzie pełny rozwój osoby ludzkiej.
6. Działalność na rzecz chorych, ubogich, samotnych i niepełnosprawnych.
7. Działalność pielgrzymkową, kulturalną, turystyczną, rekreacyjną i sportową.
8. Promocję zdrowego stylu życia oraz działalność profilaktyczną.
9. Promocję wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów itp.
10. Działalność inspiracyjno-wydawniczą, medialną i badawczą.
11. Utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z podobnymi środowiskami w kraju i za granicą.
12. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi.
13. Przygotowanie i utrzymanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych.
14. Inne inicjatywy zgodne z celami Stowarzyszenia.


 

Intencje Rycerstwa Niepokalanej na 2018 r.

„Droga Rycerstwa Niepokalanej: ewangelizacja w komunii”

 

Styczeń:

Aby na całym świecie Rycerstwo Niepokalanej było znakiem jedności i braterstwa.

 

Luty:

Aby przykład św. Maksymiliana pomagał każdemu rycerzowi Niepokalanej i wszystkim wierzącym poszukiwać nowych sposobów ewangelizacji.

 

Marzec:

Aby Rycerstwo Niepokalanej współpracowało jako jedna rodzina w budowaniu królestwa miłości i radości.

 

Kwiecień:

Aby misyjny duch Rycerstwa Niepokalanej wzrastał na fundamencie trwałej jedności.

 

Maj:

Aby przykład Maryi pomagał wierzącym w naśladowaniu Chrystusa i w dziele ewangelizacji.

 

Czerwiec:

Aby w każdym środowisku i w każdym kraju Rycerstwo Niepokalanej potrafiło realizować swoje powołanie misyjne.

 

Lipiec: Aby każdy, kogo inspiruje św. Maksymilian, za jego przykładem „rozsiewał” wszędzie miłość, która jest „twórcza”.

 

Sierpień:

Aby za przykładem św. Maksymiliana w każdym sercu królowało pragnienie oddania wszystkiego dla Chrystusa.

 

Wrzesień:

Abyśmy umieli nieść światło Ewangelii aż po krańce ziemi, naśladując działalność św. Maksymiliana.

 

Październik:

Aby modlitwa była źródłem jedności i zapału misyjnego dla Rycerstwa Niepokalanej i całego Kościoła.

 

Listopad:

Aby świadectwo życia rycerzy Niepokalanej było dla wszystkich ludzi nieustannym wezwaniem do świętości.

 

Grudzień:

Aby Rycerstwo Niepokalanej było zdolne przekazywać wszystkim ludziom piękno i znaczenie macierzyństwa Maryi.

 


 

OGŁOSZENIA

 

Najbliższe spotkanie Koła MI odbędzie się w piątek 13 kwietnia. Zapraszamy na godz. 18.45 do ciepłej sali dusz-pasterskiej.

W 100-lecie święceń kapłańskich św. Maksymiliana Marii Kolbego zapraszamy na I Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu „Margaretka” oraz wspólnot i osób modlących się za kapłanów.
Niepokalanów, 28 kwietnia 2018 r.
 

PROGRAM

9.00 – zawiązanie wspólnoty, różaniec.
10.00 – konferencja (ks. dr Bogusław Nagel).
11.00 – Eucharystia – przewodniczy ks. bp Rafał Markowski. Zawierzenie Niepokalanej apostolatów i grup modlitewnych.
12.30 – Oratorium maryjno-kolbiańskie.
Przerwa na posiłek.
15.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu,
Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Prezentacja przybyłych wspólnot.
17.00 – projekcja filmu „Dwie Korony”.
20.00 – wieczór uwielbienia.
22.00 – Eucharystia w intencji kapłanów.
 

Organizatorzy: www.apostolatmargaretka.pl
Klasztor Niepokalanów: www.niepokalanow.pl
Zgłoszenia grup i osób indywidualnych:
info@niepokalanow.pl; tel. 46 864 21 31
Uwaga: Z naszej parafii planujemy wyjazd o godz. 7.00 i wyjazd z Niepokalanowa po projekcji filmu.

Zapraszamy na wiosenny Zjazd moderatorów i animatorów Rycerstwa Niepokalanej do Niepokalanowa w dniu 21 kwietnia (sobota). Informacje u o. Ryszarda.

Zbliżają się wielkie dni, w których będziemy przeżywać śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Niech czuwanie przy Panu i Jego grobie, będzie świadectwem naszej miłości i zaufania do Niego. Niech nie zabraknie nas w noc poprzedzającą Rezurekcję. Pamiętajmy także o Nowennie do Miłosierdzia Bożego – od Wielkiego Piątku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------