INTENCJE MSZALNE

Intencje zamówionych Mszy ¶więtych

INTENCJE

18 - 24 Lutego 2018

1. Niedziela Wielkiego Postu

18 Lutego 2018

Godzina

Intencja

7.30

† Marię Antoniego Gwardzińskich (r) i zm. z rodz. Gwardzińskich    

9.00

† Józefę (r) Piotra Stanisława Mierzwów

10.30

† Genowefę Stanisława Annę Włodarczyków, i zm. z rodzin Włodarczyków i Kwiatkowskich

12.00

Za Ojczyznę

17.00

W int. Parafian

 

Poniedziałek - 19 Lutego 2018

Godzina

Intencja

7.00

† Sławomira Wawrzyńczyka – od s±siadów Golewskich i Wioletty Kowalskiej z rodz. 
7.00 † Wiesława Gł±b – od rodz. Bujaków
17.00 † Elżbietę Dziubałtowsk± – od Jacka Króla z rodz.
17.00 † Bogdana Sadowskiego – od siostry Patrycji z Dawidem

17.00

Int. zbiorcze:

 

Wtorek - 20 Lutego 2018

Godzina

Intencja

7.00 † Sławomira Wawrzyńczyka – od s±siadów Skonecznych
7.00 † Sławomira Kosowskiego – od rodziny Kornickich z Radomska
17.00 † Stanisławę Jakóbczyk – od s±siadów Ostrowskich

17.00

† Elżbietę Dziubałtowsk± – od Stanisława Króla z rodz.

 

¦roda - 21 Lutego 2018

Godzina

Intencja

7.00 † Sławomira Wawrzyńczyka – od kolegi Jarka z siostr± i rodzin±
7.00 † Jerzego Grała – od rodz. Grabowskich
17.00 † Tadeusza (r) Mikołaja Witolda Bronisławę Zdonków, Wandę Mariana Mantorskich

17.00

† Elżbietę Dziubałtowsk± – od rodz. Witczaków

 

Czwartek - 22 Lutego 2018

Godzina

Intencja

7.00 † Sławomira Wawrzyńczyka – od s±siadów Mierzwów
7.00 † Annę Darczyńsk± – od Kółka Różańc.
17.00 † Stanisławę Jakóbczyk – od s±siada Zdzisława Jończyka z rodz.

17.00

† Bogdana Sadowskiego – od Marii i Władysława Mierzwów

 

    Pi±tek - 23 Lutego 2018

Godzina

Intencja

7.00 † Sławomira Wawrzyńczyka – od wujka Marka z rodz.
7.00 † Zofię Józefa Dziubałtowskich i zm. z rodz. Przedborów i Stańczyków
17.00 † Dariusza Roznera 

17.00

† Bogdana Sadowskiego – od kuzynek Barbary, Katarzyny, Honoraty, Agaty, i kuzyna Adama

 

Sobota - 24 Lutego 2018

Godzina

Intencja

7.00 † Sławomira Wawrzyńczyka – od kuzynki Jolanty z rodz.
7.00 † Marię Kołodziejsk± – od Anny i Bronisława Kołodziejskich
7.00 † Pawła Gradka – od uczestników pogrzebu
17.00 † Bogdana Sadowskiego – od brata Karola z żon± i dziećmi

17.00

† Krystynę Włodarczyk – od syna Michała z żon±

 

25 Lutego - 3 Marca 2018

2 Niedziela Wielkiego Postu - 25 Lutego 2017

Godzina

Intencja

7.30

† Kazimierza (11r) Stanisławę Królów, Jana Pecynę, Elżbietę Antoniego Mękarskich i zm. z rodz. Pecynów

9.00

† Stanisława Rozpędowskiego, Wilhelma Miillera i zm. z rodz. Rozpędowskich

10.30

Dziękcz. w 18r. ur. Michała Wydry z pro¶b± o wszelkie łaski, dary Ducha ¦w. Opiekę Matki Bożej i ¦w. Anny oraz Boże bł. na dalsze lata życia

12.00

† Henrykę Szczepańsk± i Konstancję Majewsk±

17.00

† Kazimierza Godosa i zm. z rodz. Godosów

 

Poniedziałek - 26 Lutego 2018

Godzina

Intencja

7.00

† Sławomira Wawrzyńczyka – od kuzynki Ewy z rodz. 
7.00 † Apolonię Zaj±c – od rodz. Zaj±ców
17.00 † Bogdana Sadowskiego – od Kółka Różańc. z Twardej
17.00 † Zbigniewa Jakubowskiego – od córki Marysi

17.00

O powołania do Naszego Zakonu

 

Wtorek - 27 Lutego 2018

Godzina

Intencja

7.00

† Sławomira Wawrzyńczyka – od Krystyny i Jerzego Wijatów z rodz.
7.00 † Wiesława Gł±b – od synowej z dziećmi
17.00 † Bogdana Sadowskiego – od kolegów i koleżanek z klasy

17.00

† Danię Szustakowsk± – od córki z mężem

 

¦roda - 28 Lutego 2018

Godzina

Intencja

7.00 Dziękcz. w int. Panu Bogu wiadomej

7.00

† Sławomira Wawrzyńczyka – od s±siadów Kołodziejczyków
17.00 † Bogdana Sadowskiego – od kolegów i koleżanek z Twardej

17.00

† Aleksandra Fiszbaka, Annę Nowakowsk±, Józefa Macudę, Marcelego Józefę Dziubałtowskich

 

Czwartek - 1 Marca 2018

Godzina

Intencja

7.00 O powołania do Naszego Zkonu
7.00 † Adama Składowskiego – od uczestników pogrzebu
17.00 Dziękcz. w 70 r. ur. Heleny Grochowskiej z pro¶b± o wszelkie łaski, zdrowie, opiekę ¦w. Anny i Boże bł. dla jubilatki
17.00 † Stanisława Kamińskiego (r) i zm. z rodz. Kamińskich

17.00

† Bogdana Sadowskiego – od cioci Marysi z rodz.

 

    Pi±tek - 2 Marca 2018

Godzina

Intencja

7.00 † Helenę Andrzeja Kołodziejczyków, Józefa Wieczorka, Stefana Twardowskiego, Helenę Bezat, Helenę Potakowsk±
7.00 † Apolonię Zaj±c – od Pani Prezes Jolanty Kubiak i Pracowników ¦DS w Olszowcu
17.00 † Antoniego Kafara – od brata Zdzisława z żon± Mariann± 

17.00

Int. zbiorcze:

 

Sobota - 3 Marca 2018

Godzina

Intencja

7.00 Dziękcz. w 18r. ur. Joanny Bezat z pro¶b± o wszelkie łaski, dary Ducha ¦w. Opiekę Matki Bożej i ¦w. Anny oraz Boże bł. na dalsze lata życia
7.00 † Helenę Henryka M±kolów, Zbigniewa Jakóbczaka 
17.00 † Elżbietę Dziubałtowsk± – od chrze¶niaka Andrzeja z rodz.

17.00

† Kazimierza Antoninę Pawła Nowaków