DUSZPASTERZE

Ojcowie i bracia pracujący w parafii

FRANCISZKANIE

o. Mariusz Kapczyński

Śluby wieczyste: 07 grudnia 2002 roku

Święcenia kapłańskie: 29 maja 2004 roku

Imieniny: 19 stycznia

Obowiązki duszpasterskie:

 • Proboszcz parafii pw. św. Anny w Smardzewicach
 • Gwardian klasztoru
 • odpowiedzialny za sprawy budowlane i remontowe w parafii
 • spowiednik nowicjuszy

o. Włodzimierz Machulak - duszpasterz

Śluby wieczyste: 29 kwietnia 1990 roku

Święcenia kapłańskie: 18 maja 1991 roku

Imieniny: 11 sierpnia

Obowiązki duszpasterskie:

 • opiekun grupy Rycerstwo Niepokalanej
 • opiekun grupy Żywego Różańca
 • spowiednik nowicjuszy
 • kronikarz

o. Zbigniew Korol - duszpasterz

Śluby wieczyste: 03 października 1992 roku

Święcenia kapłańskie: 11 czerwiec 1994 roku

Imieniny: 17 marca

Obowiązki duszpasterskie:

 • opiekun grupy Domowego Kościoła
 • opiekun grupy Żywego Różańca
 • ekonom klasztoru
 • spowiednik nowicjuszy

o. Rafał Rządziński - duszpasterz

Śluby wieczyste: 08 grudnia 2012 roku

Święcenia kapłańskie: 31 maja 2014 roku

Imieniny: 29 września

Obowiązki duszpasterskie:

 • Katecheta
 • Ceremoniarz liturgiczny
 • opiekun Scholi
 • odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I-szej Komunii św. i młodzieży do Bierzmowania
 • duszpasterz chorych
 • spowiednik nowicjuszy
 • opiekun ministrantów
 • duszpasterz "Przyjaciół Oblubieńca"

Br. Andrzej Muracki - zakrystianin

Śluby wieczyste: 04 października 2006 roku

Imieniny: 30 listopada

Obowiązki duszpasterskie:

 • zakrystian