DUSZPASTERZE

Ojcowie i bracia pracujący w parafii

FRANCISZKANIE

 0. Marek Zienkiewicz - proboszcz i gwardian

 

Urodzony: 10 września 1959 roku, Ulan, woj. lubelskie

Śluby wieczyste: 04 października 1985 roku

Świecenia kapłańskie: 30 maja 1987 roku

Imieniny: 25 kwietnia

Obowiązki duszpasterskie:

        ● Proboszcz parafii pw. św. Anny w Smardzewicach

                                                    ● Gwardian klasztoru

                                                    ● odpowiedzialny za sprawy budowlane i remontowe w parafii

                                                    ● spowiednik nowicjuszy.

0. Mirosław Jaremczuk - duszpasterz

Urodzony: 20 sierpnia 1958 roku, Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie

Śluby wieczyste: 08 grudnia 1982 roku

Święcenia kapłańskie: 02 czerwca 1984 roku

Imieniny: 26 lutego

Obowiązki duszpasterskie:

         ●  praca w kancelarii parafialnej,

         ●  opiekun parafialnej strony internetowej,

                                                     ●  kronikarz parafialny i klasztorny,

                                                     ● fotograf klasztorny,

                                                     ●  duszpasterz chorych,

                                                     ● opiekun grupy Domowego Kościoła,

                                                     ● spowiednik nowicjuszy.

 

 

0. Ryszard Żuber - duszpasterz

Urodzony: 27 luty 1954 roku, Maszów, woj. lubelskie

Śluby wieczyste: 08 grudnia 1987 roku

Święcenia kapłańskie: 03 czerwiec 1989 roku

Imieniny: 03 kwietnia

Obowiązki duszpasterskie:

        ●  opiekun grupy Rycerstwo Niepokalanej

        ● opiekun grupy Żywego Różańca,

                                                     ●  spowiednik nowicjuszy

 

 

 

0. Rafał Rządziński - ekonom klasztoru, duszpasterz

Urodzony: 02 maj 1970 roku, Pabianice, woj. łódzkie

Śluby wieczyste: 08 grudnia 2012 roku

Święcenia kapłańskie: 31 maja 2014 roku

Imieniny: 29 września

Obowiązki duszpasterskie:

            ● Katecheta w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Smardzewicach

                                                         ● Ceremoniarz liturgiczny

                                                         ● opiekun Scholi

                                                         ● odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I-szej Komunii św., i młodzieży do Bierzmowania

                                                         ● duszpasterz chorych

                                                         ●  spowiednik nowicjuszy

                                                         ● opiekun ministrantów

                                                         ● duszpasterz "Przyjaciół Oblubieńca"

 

 

 

Br. Andrzej Muracki - zakrystianin

Urodzony: 26 czerwca 1961 roku w Seroczynie, woj. mazowieckie

Śluby wieczyste: 04 października 2006 roku

Imieniny: 30 listopada

Obowiązki duszpasterskie:

    ● zakrystian