ŻYCIORYS ŚW. FRANCISZKA

Biografia świętego Franciszka z Asyżu

BIOGRAFIA

 
1181 lub 1182
Urodził sie w Asyżu jako syn Piki i Piotra Bernardone.
Na chrzcie otrzymał imię Jan później przez ojca został nazwany Franciszkiem.
16.07.1194
Urodziła się w Asyżu Klara di Favarone d'Offreduccio.
1199
Wojna domowa w Asyżu. Ludność napada na pałace i zamki szlacheckie.
12.09.1202
Wojna pomiędzy Asyżem a Perugią. Bitwa przy moście św. Jana, gdzie Franciszek został wzięty do niewoli. Spędza ta prawie rok czasu.
1203
Franciszek powraca z niewoli.
1204
Choroba i rekonwalescencja Franciszka.
1205
Franciszek wyrusza do Apulli w nadziei zdobycia sławy. W Spoleto przeżywa tajemniczy sen, pod wpływem którego następnego dnia wraca do Asyżu.
1206
W kościółki Św. Damiana Franciszek słyszy tajemniczy głos z krzyża: "Franciszku, idź, napraw mój dom, który rozpada się w gruzy". W duszy Franciszka dokonuje się przełom, następuje całkowite nawrócenie.
Wobec biskupa Asyżu Franciszek oddaje pieniądze i ubranie swemu ojcu, sprzeciwiającemu się nowemu sposobowi życia.
"Słuchajcie, wy wszyscy, i rozumiejcie: ... Chcę móc powiedzieć teraz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, a nie tylko: Mój ojcze Piotrze Bernardone".
Franciszek usługuje trędowatym w Gubbio.
1206-1208
Franciszek odbudowuje kościoły: Św. Damiana, Św. Piotra, i M. Bożej Anielskiej.
24.08.1208
Podczas Mszy Św. w Porcjunkuli Franciszek słyszy swoje powołanie.
Zmienia dotychczasowy strój pustelnika na ubogą tunikę, jakiej używali wieśniacy, i przepasuje się powrozem.
16.04.1208
Do Franciszka przychodzą pierwsi uczniowie Bernard z Quintavalle i Piotr z Katanii.
Dnia 23 kwietnia przyłącza się br. Idzi.
1208
Franciszek z bratem Idzim udaje się do Marchii Ankońskiej na pierwszą misję.
Przyłącza się się do nich br. Filip, br. Bernard i br. Idzi udają się na misję do Florencji.
1209
Z początkiem roku wszyscy wracają do Porcjunkuli. Przychodzą do Franciszka nowi uczniowie.
1209 lub 1210
Franciszek razem z jedenastoma uczniami udaje się do Rzymu i otrzymuje od papieża Innocentego III zatwierdzenie Reguły Braci Mniejszych.
Powstanie Pierwszego Zakonu.
18/19.03.1212
Obłóczyny św. Klary w Porcjunkuli. Powstanie Drugiego Zakonu - Klarysek.
1212
Pod koniec roku Franciszek udaje się na Wschód.
W czasie burzy statek zostaje rozbity i wyrzucony na wzgórze dalmatyńskie. Franciszek wraz z towarzyszem przez Ankonę wraca do Włoch.
8.05.1213
Hrabia Oralndo da Chiunsi ofiarowuje Franciszkowi górę Alvernię.
1215
Sobór Laterański IV, na którym przypuszczalnie był obecny Franciszek i gdzie prawdopodobnie po raz pierwszy spotkał się z Dominikiem Guzmanem.
1216
Papież Honoriusz III zatwierdza odpust Porcjunkuli, o który prosił Franciszek.
5.05.1217
Kapituła w Porcjunkuli, podczas której postanowiono wysłać misjonarzy za granicę.
Brat Idzi został przeznaczony do Tunisu. Brat Eliasz miał sie udać do Syrii. Franciszek stanął na czele misji udającej się do Francji.
Przybywszy do Florencji, Franciszek spotkał kardynała Hugolina, który przekonał go, że powinien zostać we Włoszech.
26.05.1219
Kapituła namiotów. Ekspansja zakonu do Niemiec i do Francji. Wysłanie braci do Maroka.
25.06.1219
Franciszek wraz z towarzyszami odpływa do Egiptu.
Dnia 29 sierpnia jest świadkiem nieudanego szturmu na Damiettę.
Udaje się wraz z br. Illuminatem do sułtana.
Dnia 5 listopada jest obecny przy zdobywaniu Damietty przez krzyżowców.
1220
Bracia wysłani do Maroka ponieśli śmierć męczeńską.
Franciszek dowiaduje się o rozłamie w łonie zakonu. Wraca do Italii i udaje się do Rzymu.
Kardynał Hugolino zostaje mianowany opiekunem zakonu przez Honoriusza III.
Franciszek zrzeka się obowiązków ministra generalnego i powierza je Piotrowi z Katanii.
1221
Piotr z Katanii umiera. Obowiązki ministra przyjmuje br. Eliasz.
Franciszek układa regułę zwaną "Pierwszą Regułą" albo "Regułą niezatwierdzoną", bo nie otrzymała aprobaty Kurii Rzymskiej.
[1221]
Powstanie III Zakonu.
1221/1222
Franciszek głosi kazania w południowych Włoszech.
15.08.1222
Franciszek wygłasza kazanie na wielkim placu w Bolonii, by pogodzić ze sobą skłóconych mieszkańców.
1223
Franciszek przebywa w Fonte Colombo i układa Drugą Regułę.
29.11.1223
Papież Honoriusz III zatwierdza regułę zwaną "Drugą Regułą" albo "Regułą zatwierdzoną".
24/25.12.1223
Franciszek obchodzi uroczystość Bożego Narodzenia w Greccio i tam urządza pierwszą szopkę.
2.06.1224
Kapituła generalna. Wysłanie braci do Anglii.
15.08 - 30.09.1224
Franciszek odbywa post 40-dniowy na górze Alvernii, gdzie około 14 września otrzymuje stygmaty.
1224
Na przełomie października i listopada Franciszek wraca z Alvernii do Porcjunkuli przez Borgo San Sepolcro, Monte Casale i Citta del Castello.
1224/1225
Franciszek jadąc na osiołku głosi kazania W Umbrii i Machii.
1225
Franciszek spędza około dwóch miesięcy w ogrodzie św. Klary u św. Damiana, gdzie układa Pieśń słoneczną poddaje się badaniu lekarza, ponieważ bardzo cierpiał na oczy.
Na skutek nalegań kardynała Hugolina udaje się do Rieti, by poddać się badaniu u lekarza papieskiego.
1226
Poddaje się ponownemu badaniu i pozostaje na leczeniu w Sienie.
Franciszek przez Kortonę wraca do Porcjunkuli.
Przybywa do pałacu biskupa w Asyżu.
Franciszek przeczuwając, że zbliża się koniec jego życia, prosi, by przeniesiono go do Porcjunkuli.
3.10.1226
Franciszek umiera w sobotę.
Następnego dnia w niedzielę 4.10, odbył się pogrzeb w kościele św. Jerzego.
16.07.1228
Papież Grzegorz IX (kard. Hugolino), przyjaciel Franciszka, ogłasza go świętym (w Asyżu).
25.05.1230
Ciało św. Franciszka zostało przeniesione do wybudowanej na jego cześć bazyliki