POGRZEB KATOLICKI

Warunki chowania zmarłych

SAKRAMENTY

POGRZEB KATOLICKI

Przy załatwianiu formalności w biurze parafialnym należy przedstawić:

        1. Akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego),

        2. Karta zgonu (wystawiona przez lekarza. Zostaje w w parafii w dokumentacji cmentarnej)

        3. Jeżeli zmarły jest z innej parafii – pisemne pozwolenie tamtejszego proboszcza,

        4. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej),
            jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

        Informacje o dacie, godzinie i miejscu pogrzebu ustala się podczas wizyty w kancelarii parafialnej.