PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Warunki przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej

SAKRAMENTY

 ZASADY PRZYGOTOWANIA

DZIECI W NASZEJ PARAFII DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

    Zasady przygotowania dzieci w naszej parafii do przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Z reguły dzieci przygotowywane są podczas zajęć katechetycznych w klasie trzeciej.

    Przygotowującym jest katechetka w szkole oraz kapłan w parafii. Minimalne wymagania stawiane przed dziećmi oraz ich rodzicami:

1. Obecność regularna na katechezie w szkole

2. Znajomość katechizmu i materiału zgodnie z programem nauczania w zakresie klasy III

3. Obecność na Mszy świętej niedzielnej i świątecznej

4. Obecność na Mszy świętej szkolnej.

5. Rodzice dzieci zobowiązani są do udziału w katechezach i spotkaniach modlitewnych organizowanych dla nich.

 

    Do Pierwszej Komunii Świętej dopuszczane są dzieci w III klasie szkoły podstawowej. Aby mogły przyjąć sakrament, przechodzą szereg przygotowań. W tym dniu bardzo ważna jest rola rodziców, ich zadaniem jest tak przygotować dziecko, by zarówno prezenty, jak przyjęcie komunijne, nie przysłoniło tego, co jest najważniejsze – wejście dziecka do wspólnoty Kościoła.

    Niestety coraz częściej zdarza się, że to rodzice i rodzice chrzestni wymagają katechizowania, nie pamiętając, że celem pierwszej komunii nie jest sam sakrament, ale dalszy rozwój wiary dziecka wspierany poprzez stałe uczestniczenie w Eucharystii. Dorośli często zapominają, że pierwsza komunia to nie czas na rywalizację, eksponowanie i promocję dziecka i sprawiają, że komunia dziecka, kameralne ale wielkie święto rodzinne, od kilkudziesięciu lat przeistacza się, stając się pretekstem do jeszcze jednej majówki.

    Podstawowym celem prób w kościele jest „nauczenie” ceremonii, tj. pokazanie poszczególnych elementów i tego, co po nich następuje. Dzięki zapoznaniu się z przebiegiem Mszy świętej pierwszokomunijnej dziecko lepiej będzie przezywać

ten Wielki dzień w jego życiu.

    Opanowanie poszczególnych części liturgii pozwoli dziecku skupić się na tym, co dzieje się wokoło, tym samym uważniej wysłuchać słów wypowiadanych przez kapłana.

Pierwsza Komunia Święta jest wyjątkowym wydarzeniem w życiu Dziecka i całej jego rodziny. Dziecko staje się bowiem pełnoprawnym członkiem kościelnej wspólnoty.

    Najważniejsze jest, by dziecko potraktowało sakrament jako przeżycie duchowe, dlatego w parafiach ustala się jednakowe stroje zarówno dla chłopców jak i dziewczynek , tak by wkroczenie do wspólnoty nie zamieniło się w rewię mody.

    Zanim dziecko przystąpi do sakramentu musi się nauczyć nie tylko przebiegu samej uroczystości. Niezbędne jest również, by poznało podstawowe modlitwy. Uczy się m.in. Aktu wiary, nadziei, miłości i żalu, Składu apostolskiego, Pięciu praw kościelnych, Siedmiu grzechów głównych itd. Dochodzą do tego również pieśni. Dziecko zalicza każdą z wymienionych modlitw na lekcjach katechezy.

    Znajomość modlitw i pieśni kościelnych to warunek przyjęcia Eucharystii. Mimo, że są one powtarzane i ćwiczone, zarówno na katechezie, jak i na próbach kościelnych, przygotowania do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej nie mogą się obejść bez pomocy rodziców.

    Najważniejszym zadaniem rodzica jest bycie przy dziecku, wspieranie go, twórcza rozmowa o uroczystości, o jej przebiegu, a przede wszystkim o jej wadze. Powinien dawać dobry przykład wiary swoim życiem, służyć mu pomocą i radą. Sprawić by rozumiało jak ważne to wydarzenie dla każdego katolika i jego najbliższych. Rodzic dzięki uczestnictwu w ważnym wydarzeniu w życiu dziecka, ma poza tym niepowtarzalną okazję, nawiązać z nim szczególny kontakt. A to z pewnością zaowocuje w przyszłości.

    Rodzice muszą pamiętać, że to z jakim nastawieniem dziecko przyjmie Ciało Chrystusa, w dużej mierze zależy od nich. Ważne, by sobie sami odpowiedzieli na pytanie, co chcieliby przekazać dziecku w tak ważnym dla niego dniu.

    Dziecko przygotowuje się do Komunii przez cały rok. Uczy się modlitw i chodzi na spotkania, na które zapraszani są także rodzice. To wyjątkowa okazja do towarzyszenia mu w katechetycznych przygotowaniach i czuwania parę ławek dalej.

    Biały Tydzień może być okazją do spokojnego przeżycia prawdziwego sensu uroczystości.

    Oktawa Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej umacnia jej sens i przedłuża uroczysty nastrój, pozwala na refleksję i ugruntowuje przemiany, jakie dokonały się podczas przystępowania do tej wielkiej uroczystości.

    Biały Tydzień ma na celu przyzwyczaić dziecko do uczestnictwa w Eucharystii. Jest to okazja do rozpoczęcia regularnych wizyt w kościele. Rodzice powinni towarzyszyć dziecku w specjalnie przygotowanych, pełnych śpiewu mszach. Przez cały tydzień dzieci przychodzą do kościoła w kompletnym stroju komunijnym.

    Nazwa Białego Tygodnia oraz samo wydarzenie nawiązuje do pierwszych wieków Chrześcijaństwa , kiedy to nowo ochrzczeni przez następny tydzień nosili białe szaty.

    Odpowiednie przygotowanie dziecka zmniejsza stres i rozwiewa obawy przed spowiedzią, dlatego tak ważnym jest, by zrozumiało sens oczyszczenia i mogło odnieść się do niej z ufnością i spokojem, a przystępując do pierwszej komunii świętej zapamiętało ten dzień jako wyjątkowy i świąteczny. Po części sprzyja temu odświętna oprawa, komunijne stroje, nastrój oczekiwania i uwaga poświęcona przez bliskich, obecność gości.
    Obecnie spowiedź i przyjęcie komunii poprzedza okres kilkumiesięcznych przygotowań obejmujących nie tylko dziecko, ale i rodziców oraz rodziców chrzestnych.

    Dziecko, oprócz cotygodniowych dwóch lekcji katechezy w szkole, uczestniczy w spotkaniach z kapłanem, po Mszy świętej w kościele, a w ostatnich tygodniach w próbach ceremoniału.

    Od rodziców wymaga się coraz większego zaangażowania, zobowiązani są uczestniczyć nie tylko w Mszach świętych , ale w okolicznościowych katechezach oraz większej ilości spotkań szkolnych i kościelnych.