WSZYSTKO NOWICJACIE

Informacje o Nowicjacie. Miejsce, Wychowawcy, Nowicjusze

NOWICJAT

 
CO TO JEST NOWICJAT?

 

    Nowicjat franciszkański jest rocznym okresem rozpoczynającym życie zakonne we wspólnocie zapoczątkowanej przez Św. Franciszka z Asyżu.
    Odbywającym go Nowicjuszom daje możliwość dokładniejszego rozpoznania powołania do życia we wspólnocie franciszkańskiej. Mogą oni doświadczyć tego sposobu życia, a także formować samych siebie w duchu franciszkańskim. Sprzyjają temu oparte na bogatej tradycji zakonu zasady odbywania nowicjatu.
    Nie bez znaczenia jest również miejsce w którym odbywa się formacja początkujących zakonników. Jest to zazwyczaj klasztor położony na uboczu - z dala od wielkich miast, co zapewnia życie w odpowiednim skupieniu i odosobnieniu oraz sprzyja głębszemu przeżywaniu franciszkańskiej formacji.
    Nowicjusze przeżywają ten okres według konkretnego, szczegółowego regulaminu. Doświadczają sposobu życia franciszkańskiego żyjąc we wspólnocie, którą sami tworzą.
    Zewnętrznym znakiem przynależności do niej jest habit franciszkański, który na początku Nowicjatu otrzymują.
    Doświadczają wspólnej modlitwy liturgicznej, w której centralne miejsce zajmuje codzienna, przeżywana we wspólnocie Eucharystia. Ich formacja opiera się ponadto na doświadczeniu wspólnej pracy, trosce o klasztor w którym żyją, pogłębianiu wiedzy religijnej i duchowej przez udział w wykładach i osobiste studium. Wspólnie przeżywają także czas rekreacji i wypoczynku. Są to aspekty mające duże znaczenie zarówno w formacji ludzkiej, na której buduje się głęboką więź z Bogiem, jak również w formacji duchowej tak ważnej w życiu całkowicie poświęconym Bogu.
    Roczna formacja w Nowicjacie kończy się złożeniem pierwszej profesji zakonnej - ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.


MIEJSCE NOWICJATU
 

   

    Wspólny Nowicjat prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego z siedzibą w Gdańsku i Matki Bożej Niepokalanej z siedzibą w Warszawie, znajduje się w malowniczej miejscowości Smardzewice koło Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim, nad zalewem Sulejowskim.
    W tej miejscowości powstała świątynia po cudownym objawieniu się św. Anny, Wojciechowi Głowie, a opatrzność uczyniła jej opiekunami Franciszkanów, którzy zbudowali przy świątyni klasztor.
    Sanktuarium z istniejącym przy nim klasztorem musiały przetrwać trudny okres kasaty zakonu franciszkańskiego w zaborze rosyjskim a także czas II wojny światowej.
    Zarówno bogata historia franciszkańskiej obecności w Smardzewicach, a także usytuowanie klasztoru to czynniki które odegrały ważną rolę w wyborze tego miejsca na dom nowicjatu.
    Kiedy pomyślnie zakończyły się starania o odzyskanie klasztoru po II wojnie światowej podjęto gruntowną restaurację i adaptację budynków.
    Od 1974 roku w klasztorze smardzewickim umieszczono nowicjat dla obu istniejących wówczas prowincji Zakonu: krakowskiej i warszawskiej.
    Od września 2012 roku w Smardzewicach odbywają nowicjat kandydaci prowincji warszawskiej i gdańskiej.

   

    Nowicjat zajmuje półpiętro i piętro budynku klasztornego. Na piętrze centralne miejsce zajmuje obszerna kaplica, gdzie nowicjusze codziennie gromadzą się na Eucharystii oraz codziennych modlitwach wspólnotowych oraz modlitwie indywidualnej.

    Znajdują się tam również, cele zakonne wychowawców i nowicjuszy, sala komputerowa, w której powstaje nowicjackie pismo "Z Nowicjatu słów kilka", które jest wysyłane do wszystkich klasztorów naszych trzech prowincji franciszkańskich w Polsce oraz do placówek zagranicznych, gdzie pracują nasi współbracia.

   

Ważnym miejscem jest tablica ogłoszeń, która wisi na korytarzu. Tutaj znajduje się m. in. plan dnia, codziennych obowiązków oraz informacje o patronach z dnia, oficjalne listy i inne ciekawe informacje.
    Natomiast na półpiętrze znajduje sie Sala Rekareacyjna, miejsce codziennych spotkań po obiedzie i kolacji. W tym czasie słuchamy muzyki, rozmawiamy, czy też spotkamy się z różnymi gośćmi. W Sali Rekreacyjnej spotykamy się na wspólnym planowaniu czekających nas wydarzeń i podejmujemy wiele dyskusji.
    Obok mieści się Sala Wykładowa - miejsce oficjalnych spotkań z o. Magistrem i o. Socjuszem. Jest to także miejsce wykładów z zakresu ascetyki, historii zakonu, historii kościoła itp.
    Do Sali Wykładowej przylega biblioteka nowicjacka wraz z czytelnią. Jest ona wyposażona w bardzo ciekawe pozycje między innymi z duchowości, historii czy filozofii.
    Parter klasztoru zajmują ojcowie i bracia, którzy pracują w duszpasterstwie parafialnym.
    Posiłki spożywamy we wspólnym Refektarzu, czyli jadalni zakonnej, na parterze. Tu przychodzimy na wszystkie posiłki - o 8.00 na śniadanie, o 12.30 na obiad, a o 18.00 na kolację.

Staraniem nowicjuszy, już od kilkunastu lat, powstał ogród rekreacyjny, gdzie spędzamy czas w ładne letnie dni.
 

 

WYCHOWAWCA

 0. Grzegorz Kwiecień - Magister Nowicjatu

 

Urodzony: 07 kwietnia 1977 roku, Wolanów, woj. mazowieckie
Śluby wieczyste: 07 grudnia 2002 roku
Świecenia kapłańskie: 29 maja 2004 roku
Imieniny: 03 września

 

 

 

 

NOWICJUSZE

 

Br. Mateusz Topolewicz - nowicjusz

Nazywam się Mateusz Topolewicz, mam 22 lata i pochodzę z małej miejscowości pod Białymstokiem. Po ukończeniu nauki w technikum elektrycznym przez rok czasu, podejmowałem się różnych prac. Przez ten czas zastanawiałem się nad moim powołaniem życiowym co zaowocowało wstąpieniem do Franciszkanów, gdzie mogę konkretnie rozeznać wolę Bożą żyjąc w braterskiej wspólnocie na wzór św. Franciszka. W wolnych chwilach lubię uprawiać sport, majsterkować i czytać książki.

 

 

 

Br. Siergiej Anochin - nowicjusz

Nazywam się Siergiej Anochin, mam 26 lat i pochodzę z południa Rosji. Skończyłem szkołę ekonomiczną. Bardzo lubię czytać książki i podróżować, jeśli mam taką możliwość. Teraz przechodzę formację w nowicjacie, gdzie mogę rozpoznać wolę Bożą. Pragnę uczyć się od św. Franciszka życia w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

 

 

 

 

 

 

Br. Michał Walaszczyk - nowicjusz

Mam na imię Michał, mam 20 lat i pochodzę z Łodzi. Za młodu wstąpiłem do Liturgicznej Służby Ołtarza a niedługo później do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Przez okres dorastania rozwijałem swoje zainteresowania w obu tych organizacjach. Teraz odpowiadając na Boże wezwanie rozwijam swoją główną pasję jaką jest dialog z Jezusem.

 

 

 

 

 

 

Br. Eugeniusz Abramow - nowicjusz

Nazywam się Eugeniusz Abramow, mam 22 lata. Pochodzę z Białorusi, z miasta Lida. Aktualnie jestem nowicjuszem Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, bardzo się z tego cieszę. Wcześniej studiowałem w diecezjalnym seminarium w Grodnie. Odczuwałem w sercu pragnienie, że chcę służyć Bogu i ludziom w inny sposób, na wzór św. Franciszka.