WSZYSTKO NOWICJACIE

Informacje o Nowicjacie. Miejsce, Wychowawcy, Nowicjusze

NOWICJAT

 
CO TO JEST NOWICJAT?

 

    Nowicjat franciszkański jest rocznym okresem rozpoczynającym życie zakonne we wspólnocie zapoczątkowanej przez Św. Franciszka z Asyżu.
    Odbywającym go Nowicjuszom daje możliwość dokładniejszego rozpoznania powołania do życia we wspólnocie franciszkańskiej. Mogą oni doświadczyć tego sposobu życia, a także formować samych siebie w duchu franciszkańskim. Sprzyjają temu oparte na bogatej tradycji zakonu zasady odbywania nowicjatu.
    Nie bez znaczenia jest również miejsce w którym odbywa się formacja początkujących zakonników. Jest to zazwyczaj klasztor położony na uboczu - z dala od wielkich miast, co zapewnia życie w odpowiednim skupieniu i odosobnieniu oraz sprzyja głębszemu przeżywaniu franciszkańskiej formacji.
    Nowicjusze przeżywają ten okres według konkretnego, szczegółowego regulaminu. Doświadczają sposobu życia franciszkańskiego żyjąc we wspólnocie, którą sami tworzą.
    Zewnętrznym znakiem przynależności do niej jest habit franciszkański, który na początku Nowicjatu otrzymują.
    Doświadczają wspólnej modlitwy liturgicznej, w której centralne miejsce zajmuje codzienna, przeżywana we wspólnocie Eucharystia. Ich formacja opiera się ponadto na doświadczeniu wspólnej pracy, trosce o klasztor w którym żyją, pogłębianiu wiedzy religijnej i duchowej przez udział w wykładach i osobiste studium. Wspólnie przeżywają także czas rekreacji i wypoczynku. Są to aspekty mające duże znaczenie zarówno w formacji ludzkiej, na której buduje się głęboką więź z Bogiem, jak również w formacji duchowej tak ważnej w życiu całkowicie poświęconym Bogu.
    Roczna formacja w Nowicjacie kończy się złożeniem pierwszej profesji zakonnej - ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.


MIEJSCE NOWICJATU
 

   

    Wspólny Nowicjat prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego z siedzibą w Gdańsku i Matki Bożej Niepokalanej z siedzibą w Warszawie, znajduje się w malowniczej miejscowości Smardzewice koło Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim, nad zalewem Sulejowskim.
    W tej miejscowości powstała świątynia po cudownym objawieniu się św. Anny, Wojciechowi Głowie, a opatrzność uczyniła jej opiekunami Franciszkanów, którzy zbudowali przy świątyni klasztor.
    Sanktuarium z istniejącym przy nim klasztorem musiały przetrwać trudny okres kasaty zakonu franciszkańskiego w zaborze rosyjskim a także czas II wojny światowej.
    Zarówno bogata historia franciszkańskiej obecności w Smardzewicach, a także usytuowanie klasztoru to czynniki które odegrały ważną rolę w wyborze tego miejsca na dom nowicjatu.
    Kiedy pomyślnie zakończyły się starania o odzyskanie klasztoru po II wojnie światowej podjęto gruntowną restaurację i adaptację budynków.
    Od 1974 roku w klasztorze smardzewickim umieszczono nowicjat dla obu istniejących wówczas prowincji Zakonu: krakowskiej i warszawskiej.
    Od września 2012 roku w Smardzewicach odbywają nowicjat kandydaci prowincji warszawskiej i gdańskiej.

   

    Nowicjat zajmuje półpiętro i piętro budynku klasztornego. Na piętrze centralne miejsce zajmuje obszerna kaplica, gdzie nowicjusze codziennie gromadzą się na Eucharystii oraz codziennych modlitwach wspólnotowych oraz modlitwie indywidualnej.

    Znajdują się tam również, cele zakonne wychowawców i nowicjuszy, sala komputerowa, w której powstaje nowicjackie pismo "Z Nowicjatu słów kilka", które jest wysyłane do wszystkich klasztorów naszych trzech prowincji franciszkańskich w Polsce oraz do placówek zagranicznych, gdzie pracują nasi współbracia.

   

Ważnym miejscem jest tablica ogłoszeń, która wisi na korytarzu. Tutaj znajduje się m. in. plan dnia, codziennych obowiązków oraz informacje o patronach z dnia, oficjalne listy i inne ciekawe informacje.
    Natomiast na półpiętrze znajduje sie Sala Rekareacyjna, miejsce codziennych spotkań po obiedzie i kolacji. W tym czasie słuchamy muzyki, rozmawiamy, czy też spotkamy się z różnymi gośćmi. W Sali Rekreacyjnej spotykamy się na wspólnym planowaniu czekających nas wydarzeń i podejmujemy wiele dyskusji.
    Obok mieści się Sala Wykładowa - miejsce oficjalnych spotkań z o. Magistrem i o. Socjuszem. Jest to także miejsce wykładów z zakresu ascetyki, historii zakonu, historii kościoła itp.
    Do Sali Wykładowej przylega biblioteka nowicjacka wraz z czytelnią. Jest ona wyposażona w bardzo ciekawe pozycje między innymi z duchowości, historii czy filozofii.
    Parter klasztoru zajmują ojcowie i bracia, którzy pracują w duszpasterstwie parafialnym.
    Posiłki spożywamy we wspólnym Refektarzu, czyli jadalni zakonnej, na parterze. Tu przychodzimy na wszystkie posiłki - o 8.00 na śniadanie, o 12.30 na obiad, a o 18.00 na kolację.

Staraniem nowicjuszy, już od kilkunastu lat, powstał ogród rekreacyjny, gdzie spędzamy czas w ładne letnie dni.
 

 

WYCHOWAWCA

 0. Grzegorz Kwiecień - Magister Nowicjatu

 

Urodzony: 07 kwietnia 1977 roku, Wolanów, woj. mazowieckie
Śluby wieczyste: 07 grudnia 2002 roku
Świecenia kapłańskie: 29 maja 2004 roku
Imieniny: 03 września

 

 

 

 

NOWICJUSZE

 

Br. Arkadiusz Burzec - nowicjusz

Mam 35 lat. Pochodzę z Sutkowa koło Tarnowa. Ukończyłem studia   zootechniczne na Akademii Rolniczej w Krakowie. Swoje kroki  w kierunku odpowiedzi na zaproszenie Pana, odważyłem się postawić jadąc od Matki Najświętszej z Jasnej Góry. Kilka dni później  dotarłem na rekolekcje powołaniowe w Niepokalanowie. Postulat w Gnieźnie utwierdzał mnie , że wszystko co mnie spotyka  jest, w rękach Bożych, umacniając moje - tak. Przez czas nowicjatu pragnę otwierać się na to, co przygotował dla mnie dobry Bóg rozwijając to czym mnie obdarował i do czego mnie uzdalnia. Totus Tuus Maryja.


 

 

Br. Paweł Lubiński - nowicjusz

Mam na imię Paweł, mam 27 lat i pochodzę z Ciechanowa. Interesuje się informatyką i wszystkim co z nią związane.  Lubię długie spacery,  jazdę na rowerze i  dobrą książkę. Wybrałem Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych ponieważ zafascynowała mnie osoba i sposób życia św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana Kolbe. Pragnę, tak jak oni, żyć w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, zbliżając ludzi do Chrystusa przez Niepokalaną.

 

 

 


Br. Grzegorz Kmiecik - nowicjusz

 

Mam 27 lat, urodziłem się w Busku-Zdroju, a wychowywałem na pobliskiej wsi Wolica. Ukończyłem studia licencjackie na kierunku filologia angielska. Za cel stawiam sobie znajomość drugiego języka obcego i ku mojej uciesze taką możliwość daje formacja zakonna, więc będzie to j. włoski. Pasjonuje mnie piłka nożna, interesuję się psychologią, co w czasie zrodziło zainteresowanie również i psychiatrią. W czasie trwania nowicjatu, będę prosił Pana by mi wskazał, którą drogą mam wybrać: klerykat (droga do kapłaństwa), czy juniorat (formacja dla braci zakonnych). Ponad to, wierzę że wzrosnę w wierze i pogłębię wiedzę na temat wiary.

 

 

Br. Artur Brzeski - nowicjusz

Mam na imię Artur Mam 25 lat pochodzę z małej miejscowości  koło Radomia o nazwie Kiedrzyn. Moimi zainteresowaniami są: Pożarnictwo (od 18 roku służyłem w OSP), piłka nożna, siatkówka, gastronomia. W nowicjacie chcę utwierdzić  jeszcze bardziej swoje powołanie aby iść przez życie według rad Ewangelicznych i reguły św. Franciszka. 

 

 

 

 

 

Br. Krzysztof Piątek - nowicjusz

Mam 27 lat, pochodzę z lubelszczyzny ze wsi Osiny (gm. Chodel). W 2016 roku podjąłem decyzję, że wstępuje do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i rozpocząłem formację w postulacie. Po niej zostałem przyjęty do nowicjatu. Na tym etapie życia zakonnego chcę umocnić się w powołaniu i przygotować się do złożenia I profesji. Rozeznać  czy iść w kierunku brata lub ojca zakonnego, poznać głębiej duchowość franciszkańską i uświęcić się.

 

 

 

 

 

Br. Adam Dunst - nowicjusz

Pokój i Dobro. Mam 25 lat i pochodzę z Chwaszczyna – miejscowości oddalonej kilkanaście kilometrów od morza. Przed wstąpieniem do zakonu studiowałem gastronomię i dietetykę i pracowałem jako kucharz. Moje zainteresowania to: sport, muzyka, gry planszowe i majsterkowanie. Na nowicjacie pragnę nauczyć się doskonałej miłości, pokory, posłuszeństwa, życia w czystości i ubóstwa.

 

 

 

Br. Marcin Sobolewski - nowicjusz

Mam 25 lat. Pochodzę z Suwałk, ale ostatnie pięć lat przed wstąpieniem do Zakonu mieszkałem w Warszawie, gdzie studiowałem bezpieczeństwo narodowe. Pierwsze myśli dotyczące pójścia drogą życia zakonnego pojawiły się w czasie nauki w liceum. Ziarno to zostało zasiane podczas rekolekcji w Niepokalanowie w 2009 r. Do pójścia tą drogą pociągnęły mnie słowa Chrystusa skierowane do św. Franciszka: „Idź i odbuduj mój Kościół”. Postulat w Gnieźnie uświadomił mi ogrom pracy, jaki muszę podjąć nad sobą; nad moim człowieczeństwem i sferą duchową. Czas nowicjatu chcę wykorzystać na dalszą formację w tych obszarach, a ponadto na rozwój intelektualny i życie we wspólnocie – w duchu franciszkańskim. Interesuje się historią (szczególnie okresem międzywojennym), kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa, polityką i geopolityką.

 

 

 

Br. Gabor Dorobek - nowicjusz

Mam 22 lata, pochodzę z Nowego Miszewa, niewielkiej miejscowości niedaleko Płocka. Zasmakowawszy namiastki życia zakonnego na postulacie przeszedłem do nowicjatu. Nowicjat jest dla mnie czasem poznania duchowości św. Franciszka i pogłębienia mojej relacji z Bogiem. Mam wiele różnych zainteresowań, szczególnie interesuje mnie duchowość Maryjna i święci z nią związani. Pokój i dobro.