RENOWCJA OŁTARZA

Informacje na temat renowcja ołtarza św. Anny

Św. Anna

HARMONOGRAM PRAC PRZY OŁTARZU GŁÓWNYM W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. ŚW. ANNY W SMARDZEWICACH

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją

2. Transport i budowa rusztowań

3. Demontaż elementów przeznaczonych do transportu do pracowni

4. Wykonanie badań stratygraficznych

5. Podklejenie odspojeń i łusek zaprawy, konsolidacja słabych partii zaprawy

6. Wykonanie desynfeksji i impregnacji drewnianych elementów ołtarza

7. Usunięcie przemalowań, wtórnych warstw pozłotniczych i lakierów z elementów ołtarza

8. Rekonstrukcja zniszczonych fragmentów drewna

9. Założenie kitów, wypełnień epoksydowych i zapraw pod złocenia

10. Opracowanie zapraw i kitów

11. Założenie pulmentu pod złocenia

12. Konserwacja obrazu św. Anny Samotrzeć wraz z koszulkami

13. Wykonanie nowych złoceń i srebrzeń

14. Wykonanie retuszy oryginalnej warstwy malarskiej

15. Konserwacja obrazu św. Józefa z Kupertynu

16. Konserwacja obrazu ś. Anna Nauczająca Maryję (obraz na zasłonie)

17. Montaż zdemontowanych elementów

 

Prace konserwatorskie na tym etapie mają być wykonane do końca listopada bieżącego 2019 roku


Z pracowni konserwatorskiej

 Z pracowni konserwatorskiej otrzymaliśmy zdjęcia całego obrazu św. Anny, jak również jego podobrazie drewniane, na którym jest namalowany. Widać na nich ogrom zniszczeń obrazu jakiego dokonał ząb czasu.

 

 

 

Odwrotna strona obrazu

Odwrotna strona obrazu