RENOWCJA OŁTARZA

Informacje na temat renowcja ołtarza św. Anny

Św. Anna

 

PREZENTACJA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW OŁTARZA

ŚW. ANNY PRZED I PO RENOWACJI

Obraz z fragmentem ołtarza św. Anny - przed renowacją

 

Obraz z fragmentem ołtarza św. Anny - po renowacji

 

Obraz św. Anny - przed renowacją

 

Obraz św. Anny - po renowacji

 

Postać św. Anny - zniszczenia na obrazie

 

Twarz Matki Bożej - zniszczenia na obrazie

Obraz św. Józefa z Kupertynu - przed renowacją

 

Obraz św. Józefa z Kupertynu - po renowacji

Obraz zasłona. Św. Anna nauczająca Maryję - przed renowcją

Obraz zasłona. Św. Anna nauczająca Maryję - po renowacji