PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA

O Wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca

PRZYJACIELE

 WSPÓLNOTA PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA

Jak powstała Wspólnota
    Pierwsza wspólnota "Przyjaciół Oblubieńca" powstała w 2010 roku w Ożarowie. Była ona wynikiem rekolekcji prowadzonych przez ks. Krzysztofa Kralkę SAC, który został Moderatorem Generalnym nowo utworzonej wspólnoty. Ksiądz Kralka pełni tą funkcję do dzisiaj.
    W ciągu tych ośmiu lat Wspólnota rozrosła się i obecnie jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się wspólnotą w Polsce. Obecnie (stan na koniec 2016 roku) działa dziewięćdziesiąt jeden wspólnot Przyjaciół Oblubieńca, które gromadzą około osiem i pół tysiąca osób rozważających codziennie Słowo Boże i świadczących o Chrystusie.

Założyciel
    Ksiądz Krzysztof Kralka SAC – kapłan, pallotyn. Urodził się 5 listopada 1980 roku w Kielcach. Studiował historię na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.
    W sierpniu 2002 roku w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski doświadczył nawrócenia wchodząc w żywą relację z Bogiem, co zaowocowało decyzją o wstąpieniu do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (xx pallotyni), w którym w 2009 roku przyjął świecenia kapłańskie. Mieszka w Lublinie prowadząc Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji, Wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca i zespół Razem za Jezusem. Posługuje w wielu miejscach w Polsce i za granicą, głosząc Słowo Boże i prowadząc rekolekcje i sesje formacyjne oraz formując ewangelizatorów i wspólnoty ewangelizacyjne. Ważną część jego posługi zajmuje prowadzenie wieczorów uwielbienia oraz modlitw w intencji uzdrowienia. Jest autorem wielu książek.

Nazwa
    Przyjaciele Oblubieńca to prorocza nazwa - nie wymyśliliśmy jej. Przyjaciel Oblubieńca to starotestamentalny urząd. Człowiek, który przygotowuje wesele. Abraham miał sługę, którego zadaniem było znalezienie żony dla Izaaka. To on przygotowywał wesele, był na nim drużbą… Jesteśmy jak swatka. Chcemy przygotować ludzi na Gody Baranka, rozkochać ich w Jezusie. Naszym patronem jest Jan Chrzciciel, który zapytany o to, czy jest Mesjaszem, czy prorokiem, odpowiedział: „Jestem Przyjacielem Oblubieńca”. Tak jak on pragniemy iść przed Panem, aby przygotować Mu drogi.

Charyzmat
    Charyzmatem naszej Wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Pragniemy rozwijać się żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca. Naszym pragnieniem jest rozkochiwanie Kościoła – Oblubienicy Chrystusa – w Jezusie – Jedynym Oblubieńcu Kościoła

Ikona
    Jest to starożytna koptyjska ikona. Została znaleziona w XIX w. w ruinach koptyjskiego klasztoru w Bauein, na egipskiej pustyni. Przypuszcza się, że osoba znajdująca się po prawej stronie Jezusa jest to opat tego klasztoru – Menas. Oryginał tej ikony można znaleźć w Luwrze w Paryżu. Jest to jedna z najstarszych ikon, które się zachowały – z szóstego lub siódmego stulecia.
    Zwój, który opat Menas trzyma w swojej dłoni, wygląda na klasztorną regułę. Opat jest osobą, która została urzeczona swoim przyjacielem tak, że sama stała się bratem dla innych ludzi. Jego mocne spojrzenie jest skierowane ku ludziom. Swoją prawą ręką udziela błogosławieństwa: ktokolwiek kroczy z Jezusem na swojej drodze przez życie, staje się błogosławieństwem Boga dla innych ludzi.
    Jednak osoba obok Jezusa jest także symbolem dla każdego z nas. Jezus i Jego przyjaciel są niewidoczni dla siebie nawzajem. Nie spoglądają na siebie. To nie jest „sentymentalna”, “uczuciowa” relacja. Jezus nie staje naprzeciw swego przyjaciela, ale kroczy u jego boku. Zarówno Jezus, jak i Jego przyjaciel są zwróceni ku temu, co jest przed nimi. Oni obydwaj są w drodze. Nie patrzą na siebie nawzajem, ale ich relacja nie jest odległa lub zimna. Bliskość Jezusa jest wyrażona poprzez rękę, którą otacza On ramię swego przyjaciela. Rękę, która nie wygląda, jakby ciążyła na przyjacielu. Natomiast ręka wygląda jakby prowadziła, dźwigała przyjaciela naprzód, poprzez wszystko.
Jezus trzyma w lewej ręce bogato zdobioną księgę, jak księgę Ewangelii, która jest używana do uroczystego głoszenia Ewangelii podczas Liturgii. Jezus przynosi Dobrą Nowinę Ewangelii (zobacz: Łk 4, 17-19). Jezus jest Przyjacielem, ale jako Przyjaciel pozostaje także naszym Nauczycielem oraz Panem. Jezusowa Ewangelia osiąga spełnienie na Krzyżu.
 

Powstanie Wspólnoty w Smardzewicach
    Wszystko się zaczęło od Niedzieli Ewangelizacyjnej 29.01.2017 na którą został zaproszony Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji z Drohiczyna - Ks. Robert Grzybowski. Głosił Słowo Boże na wszystkich mszach świętych. Razem z nim przyjechały dwie osoby świeckie, które dawały świadectwo i zapraszały do przeżycia Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii.
    W najbliższą środę tj. 01.02.2017 odbyło się pierwsze spotkanie Seminarium. Pomagali nam animatorzy z Kościoła Domowego i Odnowy w Duchu Św. "Studnia Jakuba" z Tomaszowa Mazowieckiego. Seminarium trwało przez dwanaście kolejnych tygodni i zakończyło się Agapą z zaproszeniem uczestników do kontynuacji formacji we wspólnocie Przyjaciół Oblubieńca. Przyjechały osoby odpowiedzialne za Prowincję Warszawską do której należymy – Urszula Cupriak wygłosiła konferencję. Spośród 66 uczestników Seminarium do Wspólnoty zapisało się ok. 40 osób.

Nasi Opiekunowie
Mamy ich dwóch. Pełnią różne role, ale obaj są wyjątkowi i bez nich nie byłoby naszej Wspólnoty.
Pierwszy to ojciec Rafał Rządziński - pasterz naszej wspólnoty. To On organizuje spotkania, głosi konferencje, dba o oprawę muzyczną, modlitwę. Zaprasza także gości i dba o sprawy organizacyjne. Był pomysłodawcą Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii i dzięki Niemu powstała nasza Wspólnota.
Drugim opiekunem jest Michał Zborowski, który odpowiada za naszą Wspólnotę. Mimo, że mieszka w Lublinie, to każdego dnia "mówi" do nas - to On jest bowiem autorem podręczników formacyjnych do codziennych rozważań.
Bezpośrednimi osobami odpowiedzialnymi za wspólnotę jest administrator (lider) Małgorzata Mokrogulska oraz vice - administrator Barbara Socha. Do nich należy odpowiedzialność za sprawy organizacyjne i duchowe.

Formacja osób należących do Wspólnoty opiera się na:

• codziennym rozważaniu Słowa Bożego - Jest to podstawowy element naszej formacji. Wszyscy członkowie naszej wspólnoty czytają i rozważają każdego dnia Słowo Boże. Podręczniki do rozważań przygotowane są tak, żeby zawierały fragment Pisma Świętego i krótkie rozważanie. Dzięki temu każdego dnia żyjemy Słowem Bożym, rozważamy je, a naszymi przemyśleniami i komentarzami dzielimy się na spotkaniu modlitewnym raz w tygodniu w Grupach Dzielenia.

• spotkaniach modlitewnych - Na spotkaniu modlitewnym, najczęściej na samym jego początku spotykamy się w Grupach Dzielenia (grupki po 5-6 osób, podzielone pod względem wieku i płci), żeby dzielić się własnymi przemyśleniami na temat rozważań z minionego tygodnia. Dzielenie trwa około 30 minut i nad jego przebiegiem czuwa animator, który stara się tak je poprowadzić, żeby każdy miał możliwość wypowiedzenia się. Następnie głoszona jest konferencja. Osoba głosząca, którą może być zarówno ojciec Rafał, któryś z Animatorów jak i zaproszone osoby. Podsumowuje on miniony tydzień formacji i omawia podane rozważania. Konferencja ma za zadanie usystematyzować poznane treści i zmusić nas do dodatkowych refleksji. Trwa około 30 minut i zwykle zakończona jest świadectwami uczestników lub zaproszonych gości na dany temat. Po konferencji następuje czas modlitwy. Modlitwa jest istotą naszych spotkań i osobistej formacji. Nasza modlitwa jest bardzo zróżnicowana - czasem w skupieniu rozważamy Boże Słowo, czasem modlimy się uwielbiając Pana, innym razem adorujemy Najświętszy Sakrament, a jeszcze innym razem wielbimy Boga radosnym śpiewem.
Formujemy się także w modlitwie wstawienniczej (ojciec Rafał organizuje warsztaty zapraszając gości). Jest to forma modlitwy, którą posługuje wspólnota Przyjaciele Oblubieńca. Przede wszystkim jest to charyzmat, dar, dzięki któremu Pan Jezus poprzez osoby posługujące udziela osobie, za którą się modlimy potrzebnych łask. Mówiąc o modlitwie wstawienniczej mamy na myśli: modlitwę o uzdrowienie fizyczne (które jest najprostszą formą takiej modlitwy), o uzdrowienie wewnętrzne czy o uwolnienie.
• kursach ewangelizacyjnych i rekolekcjach formacyjnych,
• uczestnictwie w życiu sakramentalnym parafii.
 

Wspólnota - miejsce dla każdego z nas - także dla Ciebie
«Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich» (Mt 18, 20). Tymi słowami Jezus zachęca ludzi do tworzenia Wspólnot i zbiorowej modlitwy. Człowiek nie ma mocy sam się zbawić - potrzebuje do tego Boga i drugiego człowieka.
O Wspólnocie widzianej naszymi oczami opowie jeden z Przyjaciół:
"Cudownie jest po całym tygodniu, przeżytym często w biegu, w pośpiechu znaleźć się w środowy wieczór w kościele na spotkaniu naszej Wspólnoty. W jednej chwili widząc serdeczne uśmiechy, witających się ludzi, znika cały stres, ulatują gdzieś kłopoty, problemy. Znikają rozproszenia. Najważniejsze jest bycie tu i teraz - z Nimi, z tymi cudownymi ludźmi, którzy tworzą tą Wspólnotę. Uwielbiam zwłaszcza moment powitania - kiedy mogę spojrzeć każdemu w oczy - te oczy mają w sobie coś niesamowitego - bije z nich ogromna radość i spokój serca. Ta radość spływa również na mnie, wypełnia mnie i po spotkaniu wracam do domu jak na skrzydłach wiedząc, że "mogę wszystko, w Tym który mnie umacnia". W ich obecności czuję się swobodnie, mogę być sobą. Nie wstydzę się unosić w górę ręce podczas śpiewu, czy zamknąć oczy, żeby jeszcze bardziej wsłuchać się w głoszone Słowo lub przylgnąć do serca Jezusa podczas adoracji".
Wspólnotę tworzą ludzie i to w dużej mierze od nas zależy jaka ona będzie. Nasze oczy i serca zwrócone są na Ołtarz i w Nim widzimy jedyny sens i jedyny drogowskaz, prosząc, żeby Pan poprowadził nas swoimi ścieżkami.
Nasza Wspólnota bez Jezusa byłaby pusta i bezcelowa. Tylko patrząc na Niego możemy być pewni, że idziemy we właściwym kierunku. Chcemy iść z Nim przez życie niczym Święty Menas z ikony naszej Wspólnoty, czując jego dotyk na sobie. Dotyk, który będzie dodawał nam sił, Jego obecność, która będzie wskazywała nam drogę i cel. W relacji z Nim chcemy żyć, budować nasze życie i rodziny.
Jesteśmy młodą Wspólnotą, ciągle się rozwijamy, formujemy i doskonalimy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają i polecamy się w modlitwie.
Jezus jest naszym Panem, Mistrzem i niedościgłym wzorem do naśladowania. Jeśli tak jak i my chcesz Go lepiej poznać i pójść za Nim, to zapraszamy na spotkania w każdą środę po wieczornej Mszy Świętej do kościoła Świętej Anny w Smardzewicach.