INFORMACJE

Bieżące informacje oraz zapowiedzi przyszłych wydarzeń

PATRONKA ŚW. ANNA

INFORMACJE BIEŻĄCE, ZAPOWIEDZI PRZYSZŁYCH WYDARZEŃ


 

Rekolekcje wielkopostne

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekolekcji i oczywiście do aktywnego udziału.

Plakat rekolekcji wielkopostnych 2023

Ekstremalna Droga Krzyżowa

W okresie Wielkiego Postu, w naszej Parafii zamierzamy zorganizować dwie Ekstremalne Drogi Krzyżowe, które będą polegały na przejściu w nocy 14 stacji męki Pana Jezusa. Pierwsza z nich wynosząca 20 km, planowana jest na piątek - 17 marca, natomiast druga o długości 36 km – w piątek 24 marca. Zapraszamy.

Plakat Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 2023

Koncert Kolęd

15 stycznia w Kaplicy św. Wacława po Mszy św. o godz. 9.30 odbył się koncert w wykonaniu zespołu Sami Swoi. Była to okazja, aby posłuchać kolęd, pastorałek oraz utworów bożonarodzeniowych.

Aby zobaczyć galerię zdjęć, kliknij tutaj.

Członkowie zespołu Sami Swoi stojący przed Ołtarzem w kaplicy św. Wacława. Szopka bożonarodzeniowa w kaplicy św. Wacława - dookoła szopki są zielone rośliny iglaste oraz białe aniołki.

Koncert

15 stycznia w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30, odbył się koncert zespołów: „Smardzewianie” oraz „Mali Smardzewianie”. Była to okazja, aby posłuchać kolęd, pastorałek oraz utworów bożonarodzeniowych.

Jasełka

Dzieci przedstawiające jasełka. Po lewo przy ambonie stoi lektor. Na środku siedzą dzieci przebrane za św. Józefa i Maryję. Po prawo stoją dzieci przebrane za aniołki.

Okres Bożego Narodzenia to czas wystawiania jasełek. Jasełka to przedstawienia o Bożym Narodzeniu wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich, a ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa jasło, które oznacza żłób. Za twórcę widowisk bożonarodzeniowych uważany jest św. Franciszek z Asyżu. Przedstawienie o tematyce bożonarodzeniowej w naszym kościele parafialnym zostało wystawione przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Smardzewicach.

Aby zobaczyć galerię zdjęć, kliknij tutaj.

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych świąt w całym roku liturgicznym. Wszyscy przeżywamy w tych dniach tajemnicę narodzenia Jezusa Chrystusa. W wigilijną noc, równo z wybiciem północy, rozpoczęła się Pasterka. Mszy św. przewodniczył oraz wygłosił kazanie Ojciec Prowincjał Grzegorz Bartosik.

Aby zobaczyć galerię zdjęć, kliknij tutaj.

Sześciu Kapłanów odmawiających modlitwę eucharystyczną przy Ołtarzu. Przed Ołtarzem stoją dwaj ministranci z kadzidłem.

Program wizyty duszpasterskiej 2022/2023 rok

Aby zobaczyć program kliknij tutaj.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Aby zobaczyć życzenia kliknij tutaj.

Święty Mikołaj

Zakonnik przebrany za Świętego Mikołaja, siedzący na krześle, trzyma laskę. Obok stoi zakonnik w czerwonej czapce. Przed nimi stoją w kolejce dzieci.

4 grudnia na Mszy Świętej dla dzieci o godz. 10.30 niespodziewanie zjawił się św. Mikołaj. Wszystkie dzieci zostały obdarowane przez tego wyjątkowego Gościa słodkimi upominkami.

Aby zobaczyć galerię zdjęć, kliknij tutaj.

Rekolekcje

Tradycyjnie w trzecią Niedziele Adwentu tj. od 11 grudnia w naszym kościele rozpoczniemy parafialne rekolekcje adwentowe, które będą trwały do wtorku włącznie, są one naszym przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia. Rekolekcje wygłosi Ojciec Grzegorz Piśko. Zapraszamy!

Program rekolekcji adwentowych.

Drewno jest z lasu

Pod koniec sierpnia 2022 roku Centrum Informacyjne Lasów Państwowych zorganizowało konkurs pod hasłem "Drewno jest z lasu". Do tego konkursu przystąpił Klasztor Ojców Franciszkanów w Smardzewicach. Na podstawie Regulaminu Konkursu Lasów Państwowych pn. „Drewno jest z lasu”, Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Lasów Państwowych dokonała wyboru wniosku na tej podstawie, otrzymaliśmy dotacje. Dzięki przyznanym środkom będzie prowadzona renowacja drewnianego kościoła pw. Św. Wacława w Treście. Kościół ten pochodzi z XVIII wieku, zabytkowy jest bardzo cennym przykładem XVIII- wiecznej architektury drewnianej. Świątynia posiada wyjątkowe wartości historyczne i jest jedną z większych atrakcji turystycznych w regionie. Obiekt pełni ważna rolę społeczno-kulturalną. Kościół pw. Św. Wacława jest obiektem szczególnym dla podtrzymania i rozpowszechniania polskiej tradycji narodowej oraz ma szczególne znaczenie odnoszące się do wzmocnienia tożsamości lokalnej i regionalnej.

Zaświadczenie uczestnictwa w programie Drewno jest z lasu.

Pielgrzymka

Nasza parafia organizuje samolotową pielgrzymkę do Włoch w dniach 19-26 kwietnia 2023 roku. Zachęcamy do zapoznania się z programem. Aby wyświetlić program kliknij tutaj.

STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

Aby przeczytać dokument kliknij tutaj.

Jubileusze 50-lecia Małżeństwa

30 listopada 2022 r. w sanktuarium św. Anny dwadzieścia par z naszej gminy, przeżywały jubileusz 50-lecia zawarcie sakramentu małżeństwa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz parafii o. Mariusz Kapczyński. Podczas Mszy św. jubilaci odnowili swoje przyrzeczenie małżeńskie.

Aby zobaczyć galerię zdjęć, kliknij tutaj.

Jubilaci stojący twarzami do siebie w rzędzie. Dwoje jubilatów odnawiających swoje przyrzeczenia małżeńskie w obecności o. Mariusza Kapczyńskiego.

Poświęcenie ołtarzy

Jak można zaobserwować, w ostatnich dwóch latach dzięki dotacjom z gminy, powiatu i województwa jak również dzięki ofiarom składanym przez Parafian, zostały odnowione we wnętrzu kościoła ołtarze: św. Onufrego, św. Jakuba, Matki Bożej Pocieszenia, Matki Bożej Różańcowej oraz zabytkowa ambona. 20 listopada, podczas Mszy św. o godz. 12.00, odbyło się poświęcenie odnowionych ołtarzy oraz ambony. Aktu poświęcenia dokonał Wikariusz naszej Prowincji zakonnej – o. Mirosław Bartos.

Aby zobaczyć galerię zdjęć, kliknij tutaj.

Ksiądz Proboszcz kadzący ambonę. Przed amboną stoi dwóch ministrantów ze świecami. Po lewej stronie stoją kolejni ministranci. Ministranci wchodzący do kościoła z kadzidłem i Krzyżem. Po lewej stronie na pierwszym planie chrzcielnica. W tle w ławkach stoją wierni.

Dzień Papieski

16 października w niedziele w Dzień Papieski w kaplicy w Treście-Twardej po Mszy św. o godz. 9.30 odbył się koncert maryjno - patriotyczny przygotowany przez zespół folklorystyczny Sami Swoi. Po koncercie Koło Gospodyń z Twardej dla wszystkich przybyłych gości przygotowało poczęstunek.

Aby zobaczyć galerię zdjęć, kliknij tutaj.

Ludzie w strojach ludowych stojący na trawie.

Zaproszenie na kurs „Emaus”

Jeśli chcesz spróbować wejść w relację ze Słowem Bożym jako Osobą, jeśli pragniesz poznawać i rozumieć Pismo Święte, jeśli szukasz Jezusa we współczesnym świecie, w Twoim otoczeniu – ten kurs jest dla Ciebie. Nauczy Cię kierowania się Słowem Bożym w codziennym życiu i pokaże Ci jego skuteczność.

Na kursie Emaus odnajdziesz Jezusa w Słowie Bożym i rozkochasz się w Nim. To spotkanie wzbudzi w Tobie zapał do czytania Pisma Świętego. Tak jak uczniowie z Emaus ruszyli w drogę ze zmartwychwstałym Jezusem, tak samo Ty możesz iść tą drogą, aby On sam wyjaśniał Tobie Pisma, aby przemienił Ciebie w świadka, który osobiście spotkał Zmartwychwstałego Pana, świadka obecności Boga żyjącego. Kurs Emaus to czas spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca. To czas dający możliwość pogłębienia relacji z Bogiem obecnym w Jego Słowie. Uczestnikami kursu mogą być tylko osoby pełnoletnie.

Termin:
28-30 października 2022 r.

Rozpoczęcie: 28 października (piątek) o godz. 18.00 (msza święta). Zakończenie: 30 października (niedziela) ok. godz. 13.00

Sposoby zapisywania się na rekolekcje:

  • Telefonicznie: 660-928-776 lub 697-981-077
  • pocztą elektroniczną: mariasmardz@vp.pl

Misje parafialne

Misje to szczególny rodzaj rekolekcji otwartych (publicznych), które przeprowadza się co 10 lat dla całej parafii celem umocnienia i odnowienia życia wiary. To też czas szczególnego myślenia razem z Panem Bogiem. On chce myśleć z nami i chce, żebyśmy myśleli z Nim. To jest pierwsza rzecz – pomyśleć. Po drugie: jest to czas otwarcia przed Bogiem.
Misje powinny uspokoić serca parafian i uświadomić im, że są kochani przez Boga. Jeżeli dobrze się wyspowiadają i szczerze przyjmą Jezusa w Komunii Świętej, jeżeli powiedzą sobie: moje życie jest w rękach Pana Boga i jeżeli ofiarują to życie Jezusowi przez serce Maryi, to nie ma nic piękniejszego, nic bardziej uszczęśliwiającego. W ten czas przeżywania wiary wprowadzili nas w tym roku Misjonarze Świętej Rodziny. Przez cały tydzień uczyli nas, abyśmy w swoim życiu zawsze Jezusa stawiali na pierwszym miejscu i nigdy Mu się nie sprzeciwiali. Bogu niech będą dzięki za ten czas łaski i duchowego umocnienia.

Aby zobaczyć galerię zdjęć, kliknij tutaj.

Trzech Księży stojących przy Ołtarzu w zielonych ornatach. Rodziny stojące przed Ołtarzem w półokręgu. Pośrodku klęczy Ksiądz.

Odpust św. Wacława

W niedzielę, 25 września 2022 r. w kapicy św. Wacława w Treście-Twardej odbył się odpust św. Wacława, męczennika. Liturgię Mszy Św. ubogacił swoim śpiewem zespół folklorystyczny Sami Swoi. Po Mszy Św. Koło Gospodyń z Tresty zorganizowało poczęstunek.

Aby zobaczyć galerię zdjęć, kliknij tutaj.