INFORMACJE

Bieżące informacje oraz zapowiedzi przyszłych wydarzeń

PATRONKA śW. ANNA

INFORMACJE BIEŻĄCE, ZAPOWIEDZI PRZYSZŁYCH WYDARZEŃ


Nabożeństwa Czerwcowe

Czerwiec w Kościele Katolickim jest miesiącem poświęconym Jezusowi Chrystusowi. To właśnie w tym miesiącu są odprawiane nabożeństwa skierowane do Jego Najświętszego Serca, o którym papież Leon XIII mówił, że jest ono symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa do wiernych.

Główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Pan Jezus dał św. Małgorzacie 12 obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.
 

Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu codziennie przed Mszą świętą wieczorną o godz. 17:30.


Nabożeństwa Fatimskie - od 13 maja do 13 października 2018 roku

W ubiegłym roku przeżywaliśmy setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, w Portugalii, trzem dzieciom: Łucji Santos oraz rodzeństwu Hiacyncie i Franciszkowi Marto. Matka Boża objawiając się tym dzieciom w 1917 roku, prosiła o modlitwę różańcową, post i pokutę.

Z okazji rocznicy objawień, papież Franciszek 13 maja 2017 roku udał się do Fatimy, gdzie ogłosił świętymi Hiacyntę i Franciszka.

Święty Franciszek Marto (1908-1919) i jego siostra święta Hiacynta (1910-1920) zostali beatyfikowani przez Jana Pawła II 13 maja 2000 roku

Odpowiadając na apel Matki Bożej, rozpoczęliśmy w naszej parafii, od 13 maja br. w niedzielę, odprawianie nabożeństw fatimskich.

Zapraszamy na trzecie nabożeństwo fatimskie 13 lipca, w piątek, o godz. 20.30.

Następne nabożeństwa fatimskie będą się odbywać 13 dnia każdego miesiąca, do października włącznie, kiedy to miało miejsce ostatnie objawienie się Matki Bożej.

Prosimy o przyniesienie na nabożeństwo ze sobą świec.

Serdecznie wszystkich zapraszamy


Franciszkańskie Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe

00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 1 tel. +48 (22) 635 97 75, 7201983 fax +48 (22) 635 04 91

e-mail: biuro@patrontravel.pl , www.patrontravel.pl