INFORMACJE

Bieżące informacje oraz zapowiedzi przyszłych wydarzeń

PATRONKA śW. ANNA

INFORMACJE BIEŻĄCE, ZAPOWIEDZI PRZYSZŁYCH WYDARZEŃ


Program szczegółowy Wizyty Duszpasterskiej w 2020 roku

 


Jeśli ktoś z jakiegokolwiek powodu nie mógł przyjąć kapłana z wizyta duszpasterską (kolędą) w wyznaczonym czasie a chciałby aby przybył kapłan z błogosławieństwem prosimy o informację telefonicznie lub osobiście w kalsztorze.

 

 


Renowacja Głównego Ołtarza w kościele w Smardzewicach

    Z radością pragniemy poinformować, że zakończony został pierwszy etap renowacji ołtarza św. Anny w naszym Kościele. Renowacji podlegała górna i środkowa część ołtarza do mensy ołtarzowej (zaznaczono na czerwono). Renowacji została poddana między innymi najcenniejsza rzecz jakim jest obraz św. Anny, który był przykryty srebrnymi sukienkami. Obecnie eksponowany jest bez sukienek. Odrestaurowany został również obraz. św. Józefa z Kupertynu, tabernakulum oraz wszystkie elementy ruchome i nieruchome ołtarza.

Drugi etap prac, (zaznaczone na niebiesko), który mamy nadzieję rozpocząć po Nowym Roku, będzie obejmował dwa skrzydła boczne i mensę ołtarzową.

Drodzy Czciciele św. Anny, sympatycy naszego kościoła i przyjaciele, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za modlitwy i ofiary pieniężne, które składaliście na ten cel.

Niech Pan Bóg obficie Wam błogosławi, a św. Anna ma w swojej opiece. W dalszym ciągu polecamy się waszej życzliwości, gdyż przed nami dalszy etap prac renowacyjnych przy bocznych częściach ołtarza. Chcący wspomóc w prowadzone prace mogą złożyć ofiarę na konto bankowe:

Dane konta bankowego:
Klasztor Ojców Franciszkanów
ul. Główna 11
97-213 Smardzewice
Bank Pekao S.A/O w Tomaszowie Mazowieckim
Numer konta: 72 1240 3145 1111 0000 2786 1048

 


Ojciec Józef Witko, franciszkanin ponownie w Smardzewicach - 29 stycznia 2020, godzina 17.00.

Ojciec Józef Witko OFM,  egzorcysta, świadek wielu cudownych uzdrowień dokonywanych za jego pośrednictwem przez Pana Boga, zaprasza nas ponownie do wspólnej modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie duchowe i fizyczne.

29 stycznia 2020 roku o godzinie 17.00, odbędzie się w naszym kościele św. Anny w Smardzewicach, Msza Święta z charyzmatyczną posługą. Spotkanie modlitewne będzie składać się ze Mszy świętej - modlitwy uzdrowienia i uwolnienia przed Najświętszym Sakramentem oraz indywidualnym nałożeniu rąk przez o. Józefa.


Franciszkańskie Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe

00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 1 tel. +48 (22) 635 97 75, 7201983 fax +48 (22) 635 04 91

e-mail: biuro@patrontravel.pl , www.patrontravel.pl


Termomodernizacja Kościoła parafialnego pw. św. Anny w Smardzewicach

Nazwa zadania: „Termomodernizacja obiektu Kościoła parafialnego pw. św. Anny w Smardzewicach”
Wartość ogólna zadania: 181 182,90 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: pożyczka w wysokości 140 600,00 zł.
Opis zakresu projektu:
W ramach projektu w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Smardzewicach:
- została wymieniona stolarka okienna w ilości 11 szt. Okna zostały wymienione na okna drewniane z pakietem dwuszybowym 4/16/4mm wypełnione argonem,
- zostało wykonane ocieplenie stropu wełną mineralną o grubości 30 cm (na powierzchni 406 m2).

Zespół klasztorny OO. Franciszkanów w Smardzewicach jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Prace termomodernizacyjne wpłyną na zachowanie, ochronę oraz poprawę stanu technicznego kościoła parafialnego w Smardzewicach. Termomodernizacja kościoła w pewnym stopniu przyczyni się do zmniejszeni zanieczyszczeń do środowiska naturalnego . Niedostateczny poziom efektywności energetycznej budynków, powoduje znaczne zużycie energii, i tym samym nadmierną emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
Dbałość o lokalne dziedzictwo kulturowe, związane z tradycją i historią danego miejsca jest szczególnie ważne dla społeczności lokalnej. Wpływa również na atrakcyjność miejscowości Smardzewice, licznie odwiedzaną przez turystów i wczasowiczów wypoczywających w okolicach Zbiornika Sulejowskiego.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl