INFORMACJE

Bieżące informacje oraz zapowiedzi przyszłych wydarzeń

PATRONKA ŚW. ANNA

INFORMACJE BIEŻĄCE, ZAPOWIEDZI PRZYSZŁYCH WYDARZEŃ


 

Transmisja Mszy Świętej

W niedziele i święta transmitowane są Msze Święte o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. W dni powszednie transmisja odbywa się o godz. 7.00 i 18.00.

Życzenia na Wielkanoc

Aby zobaczyć drukowaną wersję życzeń, kliknij tutaj.

karta z życzeniami Wielkanocnymi

Triduum Paschalne

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Wieczorna liturgia Wielkiego Czwartku ukazuje Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką. Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Po Eucharystii kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do specjalnej kaplicy – ciemnicy, co symbolizuje modlitwę Chrystusa w Ogrójcu.
Aby zobaczyć galerię zdjęć z Wielkiego Czwartku, kliknij tutaj.

Pięciu Kapłanów odprawiających Mszę Świętą przy ołtarzu. Krzyże zasłonięte purpurowym nakryciem. Kapłan okadzający ołtarz w asyście dwóch ministrantów.

Liturgia Wielkiego Piątku

Wielki Piątek to dzień zadumy, w którym rozważa się mękę Chrystusa. Milczą dzwony i organy. Mimo surowości, cała liturgia, choć poważna, przepełniona jest nadzieją. W tym bowiem dniu dokonało się zapowiadane od tysiącleci przez proroków zbawienie ludzkości. Została przelana na krzyżu Krew Chrystusa, przez którą nasze grzechy są odpuszczone. Tego dnia nie odprawia się Mszy Świętej, spotykamy się w kościele na liturgii słowa, uroczystej modlitwa powszechnej, adoracji krzyża a także Komunii świętej. Obrzędy kończą się przeniesieniem Eucharystii do Bożego Grobu i adoracyjnym czuwaniem.
Aby zobaczyć galerię zdjęć z Wielkiego Piątku, kliknij tutaj.

Kapłan odsłaniający krzyż, zasłonięty puprurową narzutą w asyście dwóch ministrantów z akolitkami. Straż stojąca przy Grobie Pańskim.

Wigilia Paschalna

Mszę św. rozpoczyna Liturgia Światła: poświęcenie ognia i paschału, wniesienie zapalonego paschału do świątyni. Kolejną częścią jest Liturgia Słowa, która ukazują Boży zamysł miłości zapisany w księgach Starego i Nowego Testamentu, którego wypełnieniem stała się ofiara Jezusa Chrystusa. Trzecią częścią jest Liturgia Chrzcielna: poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. i uroczyste odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych. Po zakończeniu rozpoczyna się Liturgia Eucharystyczna. Uroczystości kończy Procesja Rezurekcyjna – Chrystus Zmartwychwstał!!!
Aby zobaczyć galerię zdjęć z Wielkiej Soboty, kliknij tutaj.
Aby zobaczyć galerię zdjęć z Procesji Rezurekcyjnej, kliknij tutaj.

Kapłan dokonujący poświęcenia ognia oraz Paschału w asyście kilku ministrantów. Procesja Rezurekcyjna wychodząca przed kościół wraz z Najświętszym Sakramentem.

Konkurs Palm Wielkanocnych

28 marca w Niedzielę Palmową w naszej parafii odbyło się rozwiązanie konkursu na najładniejszą i najwyższą Palmę Wielkanocną. W konkursie wzięło udział 15 palm. Najwyższa palma liczyła 285 cm.

Jury oceniło palmy według następującej kolejności:

  1. Agnieszka i Alina Grałek
  2. Julian Wiktorowicz i Regina Daroch
  3. Zofia i Kanna Kuśmierczak
Wyróżnienie: Mateusz Sońta

Nagrody pocieszenia:

Apolonia Wawrzyniak
Karolina Wojtaszek
Klasa 4 b
Maria Nielepkowicz
Magdalena Składowska
Alan i Lila Magiera
Jerzy Jasutowicz

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
Aby zobaczyć galerię zdjęć, kliknij tutaj.

Palmy Wielkanocne wystawione przy ołtarzu bocznym

Modernizacja źródła ciepła w oparciu o montaż 2 instalacji pomp ciepła dla budynków Klasztoru i Domu Rekolekcyjnego Ojców Franciszkanów w Smardzewicach wraz budową mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 17,98 KWp na potrzeby grzewcze

W celu zobaczenia dokumentu kliknij tutaj.