INFORMACJE

Bieżące informacje oraz zapowiedzi przyszłych wydarzeń

PATRONKA śW. ANNA

INFORMACJE BIEŻĄCE, ZAPOWIEDZI PRZYSZŁYCH WYDARZEŃ


 

KOMUNIKAT

 

W związku z decyzjami władz państwowych, zakazami zgromadzeń większymi niż 5 osób, podajemy następujące komunikaty dla parafii Smardzewice:

1. Apelujemy wszystkich o pozostanie w domach, ograniczenie wszelkich kontaktów, także w niedzielę.

2. Kościół parafialny w Smardzewicach będzie otwarty w tygodniu i w niedziele od rana 6.30 do 18.00.

3. Jeśli chodzi o przyjęte intencje Mszy świętych są one odprawiane według przyjętego harmonogramu. Sugerujemy jednak, nawet zamawiającym i najbliższej rodzinie, pozostanie w domu.

4. W niedzielę są odprawione Msze święte o godzinie: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 17.00. W kaplicach: Treście-Twardej o godzinie 9.30, a w Unwelu o 11.00.

5. We Mszy świętej i nabożeństwach  oraz innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, nie licząc sprawujących posługę.

6. W przypadku pogrzebu proszę czekać na imienne zaproszenie najbliższej rodziny do udziału w pogrzebie. Zgromadzenie nie może być większe niż 5 osób, nie wliczając w to obsługę pogrzebu.

7. W związku ze stanem epidemii w Polsce, biskupi zachęcają, by korzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej i przeżywać ją za pośrednictwem transmisji radiowej lub telewizyjnej.

8. Kancelaria nieczynna do odwołania. Proszę korzystać z telefonu.

9. Ojcowie pozostają do stałej dyspozycji chorych.

 

Pamiętajmy, że nieobecność na niedzielnej Mszy Świętej, spowodowana siłą wyższą od naszych pragnień, nie jest grzechem ciężkim ani nawet powszednim.
 

Zachęcamy do żarliwej modlitwy i spokoju.

 


 

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

 

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

 

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

 

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

 

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

 

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

 

Z pasterskim błogosławieństwem,

Abp Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 


Radom, 27 marca 2020 r.

Dyspensa

 

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi we Wskazaniach Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 2020 roku oraz decyzją zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 24 marca 2020 roku –

 

udzielam dyspensy

od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

 

wiernym Diecezji Radomskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie.

Dyspensa obowiązuje do odwołania stanu epidemii.

 

Wszystkich, którzy korzystają z dyspensy zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła i uczestnictwa - szczególnie rodzinnego - we Mszy Świętej transmitowanej przez radio, telewizję i internet.

 

Wszystkich Was, Drodzy Siostry i Bracia, proszę o modlitwę w intencji Ojczyzny i Kościoła, władz państwowych i samorządowych, a w szczególny sposób w intencji ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, pracowników laboratoriów, przychodni i aptek; w intencji salowych, wolontariuszy, pracowników szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich zaangażowanych w leczenie i ochronę naszego życia i zdrowia. Proszę także o modlitwę w intencji chorych i zmarłych z powodu epidemii.

 

X Henryk Tomasik

Biskup Radomski

 

SAKRAMENT POKUTY

w naszym kościele

w tym tygodniu  od poniedziałku do soboty (30 marca do 5 kwietnia)

Zapraszamy do spowiedzi świętej w godzinach:

6.30 - 8.00 oraz 16.00 - 20.00.

 Podczas spowiedzi, po południu, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość indywidualnej adoracji.

 

Co myśleć i robić, gdy ksiądz ci mówi, żebyś nie poszedł do kościoła?

 

Dla wielkiej części ludzi w Polsce nie ma żadnego znaczenia, że w niedzielę nie będą mogli pójść do kościoła. I tak się nie wybierali.

Dla jakieś części będzie to radość – mają okazję wyzwolić się z obowiązku, za jakim nie tęsknili.

Jest jednak, i to wcale nie mała, grupa ludzi, dla których ta sytuacja jest mało komfortowa. Rodzi się w nich zdziwienie, smutek, dezorientacja, czasem nawet bunt. Nie pójść w niedzielę do kościoła? Wręcz niepojęte.

Do nich przede wszystkim kieruję te słowa.

 

Cały tekst pod tym linkiem

 


 

WIELKI POST 2020 rok

 

Wielki Post to dla chrześcijan czas szczególny. Ma on przygotować wiernych na przeżycie największej tajemnicy wiary, mianowicie – Zmartwychwstania Pańskiego. Okres ten duży nacisk kładzie na modlitwę, post i jałmużnę, które to czynności mają przypomnieć chrześcijaninowi o konieczności doskonalenia siebie: modlitwa przybiera w tym czasie różnorakie specyficzne formy, np. drogi krzyżowej, gorzkich żali czy rekolekcji. Post ma za zadanie przenieść uwagę człowieka ze spraw materialnych na te duchowe oraz nauczyć go samodyscypliny, jałmużna natomiast przypomina konieczność troski o bliźniego i potrzebę dzielenia się posiadanymi dobrami.

Wielki Post trwa czterdzieści dni i liczony jest od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej, która poprzedza Niedzielę Wielkanocną. Liczba czterdzieści to dni liczone z wyłączeniem niedziel, gdyż od zawsze dzień ten traktowany był jako święto.

Nie zawsze post trwał czterdzieści dni. Około III w. pościło się jedynie czterdzieści godzin, co odpowiadało dzisiejszemu Wielkiemu Piątkowi i Wielkiej Sobocie. Następnie wymiar ten przedłużył się do tygodnia, a następnie do czterdziestu dni, co zostało ustalone w IV wieku, natomiast w VI w. ustanowiono Środę Popielcowa jako początek tego owego okresu zadumy.

Czterdzieści...


Droga Krzyżowa w Wielkim Poście dla dorosłych i młodzieży o godz. 17.30.

W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo  Drogi Krzyżowej

Dla dorosłych i młodzieży: bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej,  o godzinie 17.30.

Zawiesiliśmy i nie odprawiamy Drogi Krzyżowej dla dzieci.

 


Gorzkie Żale - Niedziele Wielkiego Postu o godzinie 16.00.

W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym które  odprawiamy w naszym kościele o godzinie 16.00.

 

 

 

 

 


Święcenie Pokarmów

Zgodnie z zaleceniem Episkopatu Polski w związku z epidemią koronawirusa nie będzie święceń pokarmów w Wielką Sobotę. Jest natomiast zachęta, aby przed spożyciem śniadania wielkanocnego, koszyczek ze święconką pobłogosławiła głowa rodziny. W załączniku zamieszczamy modlitwy, które można użyć w czasie błogosławieństwa pokarmów.

Poniższy plik jest w formacie PDF. Można go wydrukować i wykorzystać do błogosławieństwa pokarmów

Modlitwy na pobłogosławienie pokarmów wielkanocnych


Renowacja Głównego Ołtarza w kościele w Smardzewicach

    Z radością pragniemy poinformować, że zakończony został pierwszy etap renowacji ołtarza św. Anny w naszym Kościele. Renowacji podlegała górna i środkowa część ołtarza do mensy ołtarzowej (zaznaczono na czerwono). Renowacji została poddana między innymi najcenniejsza rzecz jakim jest obraz św. Anny, który był przykryty srebrnymi sukienkami. Obecnie eksponowany jest bez sukienek. Odrestaurowany został również obraz. św. Józefa z Kupertynu, tabernakulum oraz wszystkie elementy ruchome i nieruchome ołtarza.

Drugi etap prac, (zaznaczone na niebiesko), rozpoczęliśmy po Nowym Roku, i obejmuje obejmował dwa skrzydła boczne i mensę ołtarzową. Już część figur i części ruchomych ołtarza zostało zdemontowanych i przewiezionych celem renowacji do pracowni konserwatorskiej w Toruniu.

Drodzy Czciciele św. Anny, sympatycy naszego kościoła i przyjaciele, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za modlitwy i ofiary pieniężne, które składaliście na ten cel.

Niech Pan Bóg obficie Wam błogosławi, a św. Anna ma w swojej opiece. W dalszym ciągu polecamy się waszej życzliwości, gdyż przed nami dalszy etap prac renowacyjnych przy bocznych częściach ołtarza. Chcący wspomóc w prowadzone prace mogą złożyć ofiarę na konto bankowe:

Dane konta bankowego:
Klasztor Ojców Franciszkanów
ul. Główna 11
97-213 Smardzewice
Bank Pekao S.A/O w Tomaszowie Mazowieckim
Numer konta: 72 1240 3145 1111 0000 2786 1048

Pod tym linkiem możemy obejrzeć niektóre fragmenty ołtarza i obrazy, przed i po renowacji

 


 

Franciszkańskie Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe

00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 1 tel. +48 (22) 635 97 75, 7201983 fax +48 (22) 635 04 91

e-mail: biuro@patrontravel.pl , www.patrontravel.pl


Nazwa zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltanicznej o mocy 31,92 kWp przyłączonej do sieci dla budynków Klasztoru OO. Franciszkanów w Smardzewicach"

Wartość ogólna zadania: 205 164 zł (brutto)

Wysokość dofinansowania: 123 000 zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

Cały tekst pod tym linkiem