INFORMACJE

Bieżące informacje oraz zapowiedzi przyszłych wydarzeń

PATRONKA śW. ANNA

INFORMACJE BIEŻĄCE, ZAPOWIEDZI PRZYSZŁYCH WYDARZEŃ


ADWENT
W niedzielę, 1 grudnia br. rozpoczął się Adwent, okres w Roku Liturgicznego, który przygotowuje nas do Świąt Bożego Narodzenia. Będzie on trwał cztery tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia, do Wigilli Bożego Narodzenia, czyli do 24 grudnia.
Na czym polega adwent?
W tym czasie wierni oczekują na pamiątkę - narodzin Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe. W okresie adwentu kapłan zakłada do Mszy świętej ornat, czyli szatę w w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi.

Adwent jest również oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa, ale żeby go godnie przeżyć każdy wierny musi poświęcić czas na modlitwę, post i jałmużnę. Adwent jest okresem oczekiwania w ciszy i przygotowania, dlatego Kościół katolicki zachęca do udziału w rekolekcjach oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Okres ten nie jest czasem pokuty w takim wymiarze jak Wielki Post, ale posiada swoisty charakter refleksyjny.
Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie o świcie msze, zwane roratami.
Co to są roraty?
Są to msze święte ku czci Marii Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. Roraty są odprawiane o wschodzie Słońca. Charakterystycznym elementem Rorat jest zapalanie specjalnej świecy ozdobionej białą wstęgą. Świeca ta umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w Adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę.

----------------------------

Msze święte roratnie - godzina 6.30.

Tradycyjną Mszą świętą odprawianą w okresie adwentu są tzw. roraty. To msza odprawiana ku czci Marii Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę zwiastującą fakt, że zostanie matką Jezusa. Roraty odprawiane są bardzo wcześnie rano.

Zapraszamy serdecznie dorosłych, młodzież i dzieci na Msze święte roratnie, które odprawiamy, w naszym kościele, codziennie, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, o godzinie 6.30 rano.

 

 

 


Rekolekcje Adwentowe w dniach: 15-17 grudnia 2019 (niedziela-wtorek)

 

 

 

W najbliższą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Będzie je prowadził o. Jarosław Pakuła z klasztoru OO. Franciszkanów z Łodzi. Program rekolekcji wywieszony jest na tablicy ogłoszeń.

Zaplanujmy sobie tak czas aby nikogo z nas nie zabrakło na rekolekcjach.

 

Program rekolekcji pod linkiem

 

 


Renowacja Głównego Ołtarza w kościele w Smardzewicach

    W przyszłym roku przypada 400 lat od objawień św. Anny w Smardzewicach. Na ten jubileusz chcemy odrestaurować ołtarz główny naszego sanktuarium. Już wykonano ekspertyzę ołtarza przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który zalecił jego renowację, a stan obrazu św. Anny określił jako „wymagający natychmiastowej renowacji”.
    Dnia 25 kwietnia 2019 r. dokonano oględzin barokowego ołtarza głównego w pw. św. Anny z ok 1700 r., eksponowanego w prezbiterium kościoła parafialnego w Smardzewicach.
    Pochodzący z XVIII w ołtarz jest w złym stanie zachowania, zwłaszcza jego drewniana struktura zniszczona przez czynne drewnojady. Zabytek jest przemalowany - pokryty wtórnymi zbrązowiałymi lakierami, fałszującymi jego pierwotny wygląd, zbrudzony wtórnymi złoceniami, obrazy pociemniałe, zabrudzone, płótno pofałdowane z uszkodzeniami mechanicznymi i biologicznymi.
    Najcenniejszy obraz św. Anny jest przykryty sukienkami, ale w odsłoniętych partiach widoczne są przemalowania, niefachowe naprawy i niepokojące głębokie spękania i uszkodzenia warstw technologicznych.
    Z uwagi na zły stan zachowania zabytkowego ołtarza głównego, a zwłaszcza obrazu św. Anny, będącego jednym z elementów zabytkowego wyposażenia kościoła parafialnego w Smardzewicach - otrzymaliśmy zezwolenie na wykonanie proponowanych prac, ponieważ zapobiegną one zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku, przyczynią sie do ochrony i zachowania zabytku w należytym stanie.
    Po wielu konsultacjach i przygotowaniach w tym tygodniu rozpoczniemy prace konserwatorskie ołtarza głównego w naszym kościele.
    Prace zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy ma być wykonany w tym roku do końca listopada. Renowacji będzie podlegała górna i środkowa część ołtarza do mensy ołtarzowej (zaznaczono na czerwono). Drugi etap prac będzie obejmował dwa skrzydła boczne i mensę ołtarzową (zaznaczone na niebiesko).

Drodzy Czciciele św. Anny, sympatycy naszego kościoła i przyjaciele chcący wspomóc w prowadzonych pracach mogą złożyć ofiarę na konto bankowe:

Dane konta bankowego:
Klasztor Ojców Franciszkanów
ul. Główna 11
97-213 Smardzewice
Bank Pekao S.A/O w Tomaszowie Mazowieckim
Numer konta: 72 1240 3145 1111 0000 2786 1048

Zdemontowane elementy ołtarza (galeria)

Informacje na temat prac renowacyjnych przy ołtarzu głównym (tutaj)

 


Tak wygląda w chwili obecnej, w trakcie renowacji, obraz św. Anny. Prace nie są jeszcze całkowicie zakończone.

 

Dla porównania, poniżej obraz św. Anny sprzed renowacji


 


Ojciec Józef Witko, franciszkanin ponownie w Smardzewicach - 29 stycznia 2020, godzina 17.00.

Ojciec Józef Witko OFM,  egzorcysta, świadek wielu cudownych uzdrowień dokonywanych za jego pośrednictwem przez Pana Boga, zaprasza nas ponownie do wspólnej modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie duchowe i fizyczne.

29 stycznia 2020 roku o godzinie 17.00, odbędzie się w naszym kościele św. Anny w Smardzewicach, Msza Święta z charyzmatyczną posługą. Spotkanie modlitewne będzie składać się ze Mszy świętej - modlitwy uzdrowienia i uwolnienia przed Najświętszym Sakramentem oraz indywidualnym nałożeniu rąk przez o. Józefa.


Franciszkańskie Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe

00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 1 tel. +48 (22) 635 97 75, 7201983 fax +48 (22) 635 04 91

e-mail: biuro@patrontravel.pl , www.patrontravel.pl


Termomodernizacja Kościoła parafialnego pw. św. Anny w Smardzewicach

Nazwa zadania: „Termomodernizacja obiektu Kościoła parafialnego pw. św. Anny w Smardzewicach”
Wartość ogólna zadania: 181 182,90 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: pożyczka w wysokości 140 600,00 zł.
Opis zakresu projektu:
W ramach projektu w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Smardzewicach:
- została wymieniona stolarka okienna w ilości 11 szt. Okna zostały wymienione na okna drewniane z pakietem dwuszybowym 4/16/4mm wypełnione argonem,
- zostało wykonane ocieplenie stropu wełną mineralną o grubości 30 cm (na powierzchni 406 m2).

Zespół klasztorny OO. Franciszkanów w Smardzewicach jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Prace termomodernizacyjne wpłyną na zachowanie, ochronę oraz poprawę stanu technicznego kościoła parafialnego w Smardzewicach. Termomodernizacja kościoła w pewnym stopniu przyczyni się do zmniejszeni zanieczyszczeń do środowiska naturalnego . Niedostateczny poziom efektywności energetycznej budynków, powoduje znaczne zużycie energii, i tym samym nadmierną emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
Dbałość o lokalne dziedzictwo kulturowe, związane z tradycją i historią danego miejsca jest szczególnie ważne dla społeczności lokalnej. Wpływa również na atrakcyjność miejscowości Smardzewice, licznie odwiedzaną przez turystów i wczasowiczów wypoczywających w okolicach Zbiornika Sulejowskiego.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl