INFORMACJE

Bieżące informacje oraz zapowiedzi przyszłych wydarzeń

PATRONKA śW. ANNA

INFORMACJE BIEŻĄCE, ZAPOWIEDZI PRZYSZŁYCH WYDARZEŃ


 

WIELKI POST 2018 rok

 

Wielki Post to dla chrześcijan czas szczególny. Ma on przygotować wiernych na przeżycie największej tajemnicy wiary, mianowicie – Zmartwychwstania Pańskiego. Okres ten duży nacisk kładzie na modlitwę, post i jałmużnę, które to czynności mają przypomnieć chrześcijaninowi o konieczności doskonalenia siebie: modlitwa przybiera w tym czasie różnorakie specyficzne formy, np. drogi krzyżowej, gorzkich żali czy rekolekcji. Post ma za zadanie przenieść uwagę człowieka ze spraw materialnych na te duchowe oraz nauczyć go samodyscypliny, jałmużna natomiast przypomina konieczność troski o bliźniego i potrzebę dzielenia się posiadanymi dobrami.

Wielki Post trwa czterdzieści dni i liczony jest od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej, która poprzedza Niedzielę Wielkanocną. Liczba czterdzieści to dni liczone z wyłączeniem niedziel, gdyż od zawsze dzień ten traktowany był jako święto.

Nie zawsze post trwał czterdzieści dni. Około III w. pościło się jedynie czterdzieści godzin, co odpowiadało dzisiejszemu Wielkiemu Piątkowi i Wielkiej Sobocie. Następnie wymiar ten przedłużył się do tygodnia, a następnie do czterdziestu dni, co zostało ustalone w IV wieku, natomiast w VI w. ustanowiono Środę Popielcowa jako początek tego owego okresu zadumy.

Czterdzieści...


Droga Krzyżowa w Wielkim Poście - Dla dzieci - godz. 16.00; dla dorosłych i młodzieży o godz. 17.30.

W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo  Drogi Krzyżowej

Dla dzieci: Droga Krzyżowa jest odprawiana o godzinie 16.00,

Dla dorosłych i młodzieży: bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej,  o godzinie 17.30.


Gorzkie Żale - Niedziele Wielkiego Postu o godzinie 16.00.

W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym które  odprawiamy w naszym kościele o godzinie 16.00.

 

 

 

 

 


Renowacja Głównego Ołtarza w kościele w Smardzewicach

    Z radością pragniemy poinformować, że zakończony został pierwszy etap renowacji ołtarza św. Anny w naszym Kościele. Renowacji podlegała górna i środkowa część ołtarza do mensy ołtarzowej (zaznaczono na czerwono). Renowacji została poddana między innymi najcenniejsza rzecz jakim jest obraz św. Anny, który był przykryty srebrnymi sukienkami. Obecnie eksponowany jest bez sukienek. Odrestaurowany został również obraz. św. Józefa z Kupertynu, tabernakulum oraz wszystkie elementy ruchome i nieruchome ołtarza.

Drugi etap prac, (zaznaczone na niebiesko), rozpoczęliśmy po Nowym Roku, i obejmuje obejmował dwa skrzydła boczne i mensę ołtarzową. Już część figur i części ruchomych ołtarza zostało zdemontowanych i przewiezionych celem renowacji do pracowni konserwatorskiej w Toruniu.

Drodzy Czciciele św. Anny, sympatycy naszego kościoła i przyjaciele, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za modlitwy i ofiary pieniężne, które składaliście na ten cel.

Niech Pan Bóg obficie Wam błogosławi, a św. Anna ma w swojej opiece. W dalszym ciągu polecamy się waszej życzliwości, gdyż przed nami dalszy etap prac renowacyjnych przy bocznych częściach ołtarza. Chcący wspomóc w prowadzone prace mogą złożyć ofiarę na konto bankowe:

Dane konta bankowego:
Klasztor Ojców Franciszkanów
ul. Główna 11
97-213 Smardzewice
Bank Pekao S.A/O w Tomaszowie Mazowieckim
Numer konta: 72 1240 3145 1111 0000 2786 1048

Pod tym linkiem możemy obejrzeć niektóre fragmenty ołtarza i obrazy, przed i po renowacji

 


 Misterium Męki Pańskiej w Smardzewicach - Wielki Post 2020

Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej, które będzie przedstawiane w naszym kościele w Smardzewicach w czasie Wielkiego Postu. Misterium jest przygotowane i prowadzone przez braci Nowicjuszy. Terminy przedstawień podane są na poniższym plakacie.

Jednocześnie informujemy, że nie prowadzimy rezerwacji miejsc na poszczególne przedstawienia. Wstęp jest wolny.

 


 

Szczegółowy program pielgrzymki (doc)-(można pobrać i wydrukować)

 


Franciszkańskie Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe

00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 1 tel. +48 (22) 635 97 75, 7201983 fax +48 (22) 635 04 91

e-mail: biuro@patrontravel.pl , www.patrontravel.pl


Nazwa zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltanicznej o mocy 31,92 kWp przyłączonej do sieci dla budynków Klasztoru OO. Franciszkanów w Smardzewicach"

Wartość ogólna zadania: 205 164 zł (brutto)

Wysokość dofinansowania: 123 000 zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

Cały tekst pod tym linkiem