INFORMACJE

Bieżące informacje oraz zapowiedzi przyszłych wydarzeń

PATRONKA śW. ANNA

INFORMACJE BIEŻĄCE, ZAPOWIEDZI PRZYSZŁYCH WYDARZEŃ


NABOŻEŃSTWA WYPOMINKOWE - MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Przez cały rok, ale szczególnie w listopadzie, pamiętamy o naszych zmarłych. I nie tylko pamiętamy, ale modlimy się w ich intencji i ofiarujemy za nich uzyskane odpusty.
Czynimy tak, ponieważ jesteśmy im wdzięczni za dobro, którym nas obdarzali. Jakże często to, kim jesteśmy i jacy jesteśmy im właśnie zawdzięczamy.
Czynimy tak, ponieważ wierzymy w Boga, który jest Miłosiernym Ojcem i w Jezusa Chrystusa, który jest Zwycięzcą śmierci. Wierzymy też w moc i skuteczność naszej modlitwy.
Wszystkich Parafian gorąco zachęcamy do listopadowej modlitwy za zmarłych, zwłaszcza do udziału w nabożeństwach wypominkowych i Mszy świętej za zmarłych.

Nabożeństwa wypominkowe za zmarłych:

    Codziennie od 3 do 30 listopada o godz. 16.30.

Msze święte za zmarłych polecanych w wypominkach

    ● Za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych i półrocznych modlić się będziemy w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (przez cały rok) podczas Mszy świętej wieczornej i nabożeństwa wypominkowego, które będzie ją poprzedzało.


 

W związku z zbliżającymi się uroczystościami Wszystkich Świętych i wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, pragniemy przypomnieć naszym parafianom naukę Kościoła o odpustach.
W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.
Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.
 

Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną od południa Dnia Wszystkich Świętych (1 listopada) i przez cały Dzień Zaduszny (2 listopada) mogą uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

Warunki zyskania odpustu są następujące:

• Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)

• Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna

• Przyjęcie Komunii świętej

• Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)

W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami.

W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy


Renowacja Głównego Ołtarza w kościele w Smardzewicach

    W przyszłym roku przypada 400 lat od objawień św. Anny w Smardzewicach. Na ten jubileusz chcemy odrestaurować ołtarz główny naszego sanktuarium. Już wykonano ekspertyzę ołtarza przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który zalecił jego renowację, a stan obrazu św. Anny określił jako „wymagający natychmiastowej renowacji”.
    Dnia 25 kwietnia 2019 r. dokonano oględzin barokowego ołtarza głównego w pw. św. Anny z ok 1700 r., eksponowanego w prezbiterium kościoła parafialnego w Smardzewicach.
    Pochodzący z XVIII w ołtarz jest w złym stanie zachowania, zwłaszcza jego drewniana struktura zniszczona przez czynne drewnojady. Zabytek jest przemalowany - pokryty wtórnymi zbrązowiałymi lakierami, fałszującymi jego pierwotny wygląd, zbrudzony wtórnymi złoceniami, obrazy pociemniałe, zabrudzone, płótno pofałdowane z uszkodzeniami mechanicznymi i biologicznymi.
    Najcenniejszy obraz św. Anny jest przykryty sukienkami, ale w odsłoniętych partiach widoczne są przemalowania, niefachowe naprawy i niepokojące głębokie spękania i uszkodzenia warstw technologicznych.
    Z uwagi na zły stan zachowania zabytkowego ołtarza głównego, a zwłaszcza obrazu św. Anny, będącego jednym z elementów zabytkowego wyposażenia kościoła parafialnego w Smardzewicach - otrzymaliśmy zezwolenie na wykonanie proponowanych prac, ponieważ zapobiegną one zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku, przyczynią sie do ochrony i zachowania zabytku w należytym stanie.
    Po wielu konsultacjach i przygotowaniach w tym tygodniu rozpoczniemy prace konserwatorskie ołtarza głównego w naszym kościele.
    Prace zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy ma być wykonany w tym roku do końca listopada. Renowacji będzie podlegała górna i środkowa część ołtarza do mensy ołtarzowej (zaznaczono na czerwono). Drugi etap prac będzie obejmował dwa skrzydła boczne i mensę ołtarzową (zaznaczone na niebiesko).

Drodzy Czciciele św. Anny, sympatycy naszego kościoła i przyjaciele chcący wspomóc w prowadzonych pracach mogą złożyć ofiarę na konto bankowe:

Dane konta bankowego:
Klasztor Ojców Franciszkanów
ul. Główna 11
97-213 Smardzewice
Bank Pekao S.A/O w Tomaszowie Mazowieckim
Numer konta: 72 1240 3145 1111 0000 2786 1048

Zdemontowane elementy ołtarza (galeria)

Informacje na temat prac renowacyjnych przy ołtarzu głównym (tutaj)

 


Tak wygląda w chwili obecnej, w trakcie renowacji, obraz św. Anny. Prace nie są jeszcze całkowicie zakończone.

 

Dla porównania, poniżej obraz św. Anny sprzed renowacjiOjciec Józef Witko, franciszkanin ponownie w Smardzewicach - 29 stycznia 2020, godzina 17.00.

Ojciec Józef Witko OFM,  egzorcysta, świadek wielu cudownych uzdrowień dokonywanych za jego pośrednictwem przez Pana Boga, zaprasza nas ponownie do wspólnej modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie duchowe i fizyczne.

29 stycznia 2020 roku o godzinie 17.00, odbędzie się w naszym kościele św. Anny w Smardzewicach, Msza Święta z charyzmatyczną posługą. Spotkanie modlitewne będzie składać się ze Mszy świętej - modlitwy uzdrowienia i uwolnienia przed Najświętszym Sakramentem oraz indywidualnym nałożeniu rąk przez o. Józefa.


Franciszkańskie Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe

00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 1 tel. +48 (22) 635 97 75, 7201983 fax +48 (22) 635 04 91

e-mail: biuro@patrontravel.pl , www.patrontravel.pl


Termomodernizacja Kościoła parafialnego pw. św. Anny w Smardzewicach

Nazwa zadania: „Termomodernizacja obiektu Kościoła parafialnego pw. św. Anny w Smardzewicach”
Wartość ogólna zadania: 181 182,90 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: pożyczka w wysokości 140 600,00 zł.
Opis zakresu projektu:
W ramach projektu w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Smardzewicach:
- została wymieniona stolarka okienna w ilości 11 szt. Okna zostały wymienione na okna drewniane z pakietem dwuszybowym 4/16/4mm wypełnione argonem,
- zostało wykonane ocieplenie stropu wełną mineralną o grubości 30 cm (na powierzchni 406 m2).

Zespół klasztorny OO. Franciszkanów w Smardzewicach jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Prace termomodernizacyjne wpłyną na zachowanie, ochronę oraz poprawę stanu technicznego kościoła parafialnego w Smardzewicach. Termomodernizacja kościoła w pewnym stopniu przyczyni się do zmniejszeni zanieczyszczeń do środowiska naturalnego . Niedostateczny poziom efektywności energetycznej budynków, powoduje znaczne zużycie energii, i tym samym nadmierną emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
Dbałość o lokalne dziedzictwo kulturowe, związane z tradycją i historią danego miejsca jest szczególnie ważne dla społeczności lokalnej. Wpływa również na atrakcyjność miejscowości Smardzewice, licznie odwiedzaną przez turystów i wczasowiczów wypoczywających w okolicach Zbiornika Sulejowskiego.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl