INFORMACJE

Bieżące informacje oraz zapowiedzi przyszłych wydarzeń

PATRONKA śW. ANNA

INFORMACJE BIEŻĄCE, ZAPOWIEDZI PRZYSZŁYCH WYDARZEŃ


 

Zaproszenie na 400-lecie objawień św. Anny w Smardzewicach

Po całym świecie rozsiane są dowody miłości i troski Pana Boga o dobro człowieka. Największym dowodem jest Wcielenie Syna Bożego, Jego śmierć, zmartwychwstanie i obecność w Najświętszym Sakramencie.

Bóg w swojej miłości przychodzi do nas jeszcze przez świętych, którzy mobilizują nas do uwielbiania Go i powierzenia się Jego miłosierdziu. Jednym z takich darów Bożych były objawienia św. Anny we wsi Smardzewice, leżącej niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego, tuż przy Zalewie Sulejowskim, przy dolinie Pilicy.

To tutaj w roku 1620 objawiła się św. Anna wieśniakowi, polecając mu wybudowanie kapliczki dla czci Jej Córki Maryi i Wnuka Jezusa. Wojciech Głowa przejął się tym bardzo, a św. Anna potwierdziła swą misję licznymi cudami i uzdrowieniami, zwłaszcza przez wodę ze źródełka. Wieść ta rozeszła się bardzo szybko i do Smardzewic przybywały rzesze pielgrzymów.

Od 1639 roku opiekę nad nimi sprawowali franciszkanie. Tak wielu ludzi garnęło się do św. Anny. I nikt nie odchodził bez Jej pomocy. Tutaj również św. Anna uprosiła cudowne urodziny przyszłego biskupa Stanisława Zbąskiego, który pobudował murowaną świątynię, w której dalej św. Anna jest czczona. Czasy szwedzkiego potopu ogołociły kościół, ale go nie zniszczyły.

Jednak w okresie zaborów zakon franciszkański został skasowany i przybyli tu księża do prowadzenia parafii. Dowodem opieki naszej Patronki było zachowanie świątyni podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. Jednocześnie rozrastała się wieś Smardzewice, powstawały nowe zakłady – wśród nich kopalnie piasku.

Dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku powrócili franciszkanie. Świadomi pomocy św. Anny założyli tu Nowicjat dla kandydatów do Zakonu, aby od Niej i pod Jej opieką uczyli się czcić i kochać Jezusa i Maryję. Wśród nich byli męczennicy peruwiańscy: bł. Michał Strzałkowski i bł. Zbigniew Tomaszek.

Św. Anna wciąż zdobywała swoich czcicieli licznymi łaskami. Wiele świadectw z dawnych czasów uległo zniszczeniu, ale przybywają nowe, także współczesne. Parafianie czczą swą patronkę nabożeństwami, pieśniami i obyczajami. A Ona czuwa nad nami jak Babcia. Chroni od nawałnic, klęsk i nieszczęść. Ze swego obrazu w świątyni uśmiechem darzy tych, którzy przychodzą do Jezusa i Maryi. I wciąż powtarza te same słowa: Czcijcie Maryję i Jej Syna Jezusa. I wciąż nagradza za to łaskami.

W tym Jubileuszowym Roku 400-lecia objawień „nasza” św. Anna ponawia swe zaproszenie. Tym razem do pięknie odnowionej świątyni i Jej obrazu. Pewnie czuje się Ona o wiele młodsza, a my przy Niej czujemy się jak na kolanach Babci. To wspaniałe miejsce! I choć same uroczystości wypadają 26 lipca, to św. Anna przyjmuje każdego dnia. Nawiedzając Ją dajemy Jej szansę, aby zmieniła nasze serca i nasze życie, bo Ona je dobrze zna. Zna też ogromną miłość Jezusa i Jego uległość swojej Babci. Kochajmy naszą niebieską Babcię i tulmy się do Niej z wiarą pełną ufności. Jesteśmy Jej drogimi wnukami...

Uroczyste obchody

Uroczyste obchody 400-lecia Objawienia się św. Anny w Smardzewicach będą miały miejsce 26 lipca 2020 roku, podczas Mszy świętej, o godzinie 12.00, której będzie przewodniczył Ordynariusz Diecezji Radomskiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Tomasik.

Podczas Eucharystii Ksiądz Biskup poświęci, gruntownie odrestaurowany ołtarz główny św. Anny jak również znajdujący się w centralnym miejscu ołtarza obraz św. Anny, patronki Sanktuarium i parafii.

Naszych parafian jak też wszystkich sympatyków naszego Sanktuarium bardzo serdecznie zapraszamy.


 

DL. dz. 423/20

Radom, 29 maja 2020 r.

 

Dekret

odwołania dyspensy

 

Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne do-świadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła (Ecclesia de Eucharistia, 1) – uczył nas Św. Jan Paweł II. Ofiara eucharystyczna jest bowiem źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego (LG,11). Tak brzmi niezmienne nauczanie Kościoła.

Uwzględniając aktualne decyzje władz państwowych, stosownie do wskazań Przewodniczącego Konferencji Episkopatu zawartych w Komunikacie z dnia 27 maja 2020 roku – odwołuję dyspensę dotyczącą zwolnienia z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej.

Udział w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej jest wyrazem naszej wdzięczności wobec Jezusa Chrystusa za całe dzieło zbawienia świata. Jest także wyznaniem naszej wiary i wierności Chrystusowi.

 

Drodzy Siostry i Bracia! Do uroczystości Trójcy Świętej, do 7 czerwca trwa okres wielkanocnej spowiedzi i Komunii Świętej. Zapraszam do tego ważnego wyznania wiary i wierności Chrystusowi przez wypełnienie obowiązku spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej.

 

Drodzy Rodzice! Pomóżmy dzieciom i młodzieży w wypełnieniu obowiązku spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej. Wsłuchajmy się w informacje podawane przez naszych Duszpasterzy dotyczące obecności kapłanów w konfesjonale.

W tym czasie doświadczenia prawdy mówiącej o tym, że człowiek nie jest wszechmocny – konieczne jest nasze pogłębienie wiary i kontaktu z Chrystusem, który żyje i czeka na każdego z nas.

Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim na drodze wyznawania wiary i realizowania odnowy duchowej.

 

+ Henryk Tomasik

Biskup Radomski

 

Ks. Marek Fituch

Wicekanclerz Kurii.

 


Renowacja Głównego Ołtarza w kościele w Smardzewicach

    Z radością pragniemy poinformować, że zakończony został pierwszy etap renowacji ołtarza św. Anny w naszym Kościele. Renowacji podlegała górna i środkowa część ołtarza do mensy ołtarzowej (zaznaczono na czerwono). Renowacji została poddana między innymi najcenniejsza rzecz jakim jest obraz św. Anny, który był przykryty srebrnymi sukienkami. Obecnie eksponowany jest bez sukienek. Odrestaurowany został również obraz. św. Józefa z Kupertynu, tabernakulum oraz wszystkie elementy ruchome i nieruchome ołtarza.

Drugi etap prac, (zaznaczone na niebiesko), rozpoczęliśmy po Nowym Roku, i obejmuje obejmował dwa skrzydła boczne i mensę ołtarzową. Już część figur i części ruchomych ołtarza zostało zdemontowanych i przewiezionych celem renowacji do pracowni konserwatorskiej w Toruniu.

Drodzy Czciciele św. Anny, sympatycy naszego kościoła i przyjaciele, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za modlitwy i ofiary pieniężne, które składaliście na ten cel.

Niech Pan Bóg obficie Wam błogosławi, a św. Anna ma w swojej opiece. W dalszym ciągu polecamy się waszej życzliwości, gdyż przed nami dalszy etap prac renowacyjnych przy bocznych częściach ołtarza. Chcący wspomóc w prowadzone prace mogą złożyć ofiarę na konto bankowe:

Dane konta bankowego:
Klasztor Ojców Franciszkanów
ul. Główna 11
97-213 Smardzewice
Bank Pekao S.A/O w Tomaszowie Mazowieckim
Numer konta: 72 1240 3145 1111 0000 2786 1048

Pod tym linkiem możemy obejrzeć niektóre fragmenty ołtarza i obrazy, przed i po renowacji

 


 

Franciszkańskie Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe

00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 1 tel. +48 (22) 635 97 75, 7201983 fax +48 (22) 635 04 91

e-mail: biuro@patrontravel.pl , www.patrontravel.pl